Јавен повик за доставување на понуди за набавка на преносни компјутери (лаптопи) 08.11.2023
👁 Прочитано: 151


За потребите на Стопанската комора на Северна Македонија во рамки на проектот „Граѓаните против корупцијата” имплементиран од Стопанската комора на Северна Македонија и поддржан (ко-финансиран) од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) согласно Договор за соработка Бр. 72016523СА00004, спогодба за грант со УСАИД преку МЦМС каде треба да се изврши набавка на лаптопи.

Понудената опрема треба да е нова. Секоја понуда на обновени (Refurbished) конфигурации се отфрла. Сериските броеви на испорачаната опрема ќе се проверуваат на веб страните на производителот на опремата за да се утврди дека станува збор за нова и претходно неупотребувана опрема.

Напомена: Набавката се врши во рамки на проектот „Граѓаните против корупцијата” и истиот е ослободен од ДДВ. Be молиме доставените понуди бидат изработени на Ваш меморандум, заверени со потпис и печат на понудувачот, да гласат кон Проектот и да бидат во нето износ.

Линк до јавниот повик


Контакт лице: Служба за информирање при Комората

Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015