ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗНИ КОМПАНИИ, КОНСУЛТАНТСКИ КУЌИ И КОНСУЛТАНТИ 01.02.2024
👁 Прочитано: 5639


Стопанската комора на Северна Македонија во рамките на проектот за Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) објавува повик за:

  1. ПОДДРШКА НА ИЗВОЗНИТЕ КОМПАНИИ

Целта на повикот е поддршка на компаниите за добивање грантови кои ќе им овозможат унапредување на работните процеси, остварување економски раст, дигитализација, проширување на производни асортимани, воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување и слично, а согласно отворени повици од домашни и странски донатори. 

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 29.03.2024 година (во зависност од периодот на објавување на повици од страна на Фондот за иновации и технолошки развој и до исполнување на бројот на компании коишто треба да бидат поддржани со повикот).

Заинтересираните компании треба да аплицираат со пополнување на формуларот прикачен во соодветниот повик.


 

Завршени повици:

  1. ПОВИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ КУЌИ И КОНСУЛТАНТИ

Целта на повикот е креирање на профили за 1.000 извозни компании со цел изработка на електронска брошура/директориум за извозни компании.

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 28.12.2023 година

Заинтересираните консултантски куќи треба да аплицираат со пополнување на формуларот и достава на пропратната документација наведена во самиот повик.


Целта на повикот е прибирање на податоци за потребите на Дигиталната платформа Easy Export.

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 28.12.2023 година.

Заинтересираните лица треба да аплицираат со пополнување на изјавата и достава на пропратната документација наведена во самиот повик.


Целта на повикот е изработка на функционална веб – платформа која ќе содржи лесно достапни информации за компаниите извозници од Република Северна Македонија

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 28.12.2023 година.

Заинтересираните консултантски куќи треба да аплицираат со пополнување на формуларот и достава на пропратната документација наведена во самиот повик.


III. ПОВИК ЗА НАБАВКА НА ИТ ОПРЕМА

За потребите на Стопанската комора на Северна Македонија во рамки на проектот „Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity“, имплементиран од Стопанската комора на Северна Македонија и поддржан (ко-финансиран) од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) согласно Договор за соработка Бр. 72016522CA00001 УСАИД Проект за поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција, се објавува барање за понуди за набавка на ИТ опрема која се состои од набавка на: надградба на сервер, диск сториџ и клауд бек-ап систем.
Интегралниот текст на повикот и техничката спецификација може да го погледате на следниот ЛИНК.

Крајниот рок за доставување на понудата е 26.01.2024 година до 15:00 часот
 


Повеќе информации за Проектот можете да прочитате тука


Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Оперативен директор за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015