Pricelist of the services of the Chamber 21.10.2022
👁 Read: 11875


Enclosed is the insight of the

Тарифинк за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на Северна Македонија-пречистен текст .pdf


Contact person: Ms. Aneta Trajkovska
vicepresident of Economic Chamber of North Macedonia
Phone: ++ 389 2 3244041, M. 070 295 432
Fax: ++ 389 2 3244088
E-mail: aneta@mchamber.mk
Contact Call center: + 389 2 15015