Надзорен одбор на Стопанската комора 19.07.2023
👁 Прочитано: 22485


Членови на Надзорниот одбор:

    Ѓорѓи Петрушев, претседател, МЛЕКАРА АД Битола
    Блашко Ставровски, член, АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА АД Кавадарци
    Виолета Богатиновска, член, EВН МАКЕДОНИЈА АД Скопје
    Емилија Апостоловска, член, КАМ ДОО Скопје
    Огнен Цубалевски, член, ОДВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Струга,
    Сања Танчевска, член, ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД – неживотно осигурување Скопје
    М-р Тања Арсенијевиќ, член, ОКИТЕКС ДОО Скопјe


Контакт лице: Анета Ивановска
Менаџер во организациона целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244046
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta.ivanovska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015