Издавање на мислења, потврди и заверка на документи 14.06.2020
👁 Прочитано: 18387


Стопанската комора на Македонија ги издава следните мислења :

 » Мислење за исполнување на економските услови 

» Мислење за соодветноста, односно влијанието на намалувањето и укинувањето на увозните давачки

Стопанската комора на Македонија ги издава следните потврди:

• Потврда за слободна продажба
• Потврда за производител 
• Потврда за единствен производител
• Потврди за ексклузивитет
• Потврди за членство

Стопанската комора на Македонија врши и заверки на фактури, договори и други документи (со печат Потврдено во Комора), на барање на компаниите.

 


Контакт лице: Миле Стојчевски
Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244039, M. 070 275 801
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: mile@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015