Сертификат за потекло на стоката 22.09.2023
👁 Прочитано: 52271


Работното време за издавање на документите е секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

***СЕ ИЗВЕСТУВААТ КОМПАНИИТЕ ДЕКА ОД 06-07-2023 ГОДИНА ИЗНОСОТ ЗА ХАРТИЕН ОБРАЗЕЦ (ОРИЏИН ИЛИ ФОРМА-А) ИЗНЕСУВА 300,00 ДЕНАРИ ПО ОБРАЗЕЦ.***

ЦЕНАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОТЕКЛО ОСТАНУВА НЕПРОМЕНЕТА.

 

 

Стопанската комора на Македонија ги издава и заверува следните документи - сертификати за потекло:


Form A - Сертификат за преференцијален третман на стоката

За заверка на кој и да било документ, доколку се појавувате првпат потребни се фотокопија на целосната регистрација и на картонот со депонирани потписи, а на увид се покажува оригиналната регистрација.
За издавање сертификат за потекло форма А потребно е пополнет сертификат форма А и изјава од производителот потпишана од одговорно лице. На самиот сертификат, на заднината на првата и на втората страна е објаснето како треба да се пополни и посебно е нагласено што треба да се напише во рубриката 8. Ако се работи за доработка се става процентот на доработката и се доставува и фактура на увезениот материјал и

 

 -  Certificate of origin - Сертификат за потекло на стоката;
За заверка на кој и да било документ, доколку се појавувате првпат, потребни се фотокопија на целосната регистрација и на картонот со депонирани потписи, а на увид се покажува оригиналната регистрација.
За заверка на сертификат за потекло ако стоката е 100 % од македонско производство, потребно е пополнет сертификат со печат и потпис и оригинал изјава од производителот потпишана од одговорно лице. Комората може да издаде и повеќе копии од сертификатот за потекло, доколку тие се потребни.

Доколку се работи за доработка, а се бара сертификат за потекло на стоката “Origin”, се доставуваат истите документи, плус се доставува и фотокопија од фактурата на увезениот материјал.

 

БИЗНИС КАНЦЕЛАРИЈА - Скопје

Контакт лице: Миле Стојчевски
Моб: 078 265 539
Тел: ++ 389 2 3244039
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар: (02) 15015
E-адреса: mile@mchamber.mk

Контакт лице: Елида Силјаноска
Моб: 070 230 964
Тел: ++ 389 2 3244072
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар: (02) 15015
E-адреса: elida@mchamber.mk

Контакт: Игор Тасевски
Моб: 071 260 637
Тел: ++ 389 2 3244066
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: igor@mchamber.mk

Контакт адреса:
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје

БИЗНИС КАНЦЕЛАРИЈА - Битола

Контакт лице:
Никола Димковски
Тел: (047) 225-088
Факс:(047) 202-614
E-адреса: regiobt@mchamber.mk

Контакт адреса :
Регионална комора со седиште во Битола
ул. 1-ви Мај бб, Битола

БИЗНИС КАНЦЕЛАРИЈА - Штип

Контакт лице:
Моника Јованова
Тел: (032) 300 282 
E-адреса: monika@mchamber.mk

Контакт адреса :
Регионална комора со седиште во Штип
Ванчо Прке 119, Штип

БИЗНИС КАНЦЕЛАРИЈА - Прилеп

Контакт лице: Горан Попоски
Тел: ++ 389 48 415 536
Моб: ++ 389 70 353 885
E-адреса: regiopr@mchamber.mk

Контакт адреса:
Регионална комора со седиште во  Прилеп
бул. Гоце Делчев 47а, Прилеп

 


Контакт лице: м-р Игор Тасевски
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244066
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Igor@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015