Групација за противпожарна заштита

Групацијата за протипожарна заштита е стручен облик на организирање и работење во рамките на Здружението на металната и електроиндустријата, преку кои членките самостојно одлучуваат и вршат работа од областа на производството и промет на противпожарна опрема, опрема за заштита и спасување, лична и заштитна опрема и услуги во делот на против пожарна заштита.

Во групацијата членуваат околу 15 правни лица репрезенти од овие дејности, како и други заинтересирани правни лица чија дејност е поврзана со оваа област.

Основни цели и задачи во работењето на Групацијата се разгледувањето прашања во врска со унапредување на работата и решавање на тековните проблеми во дејноста, претставување и промоција на интересите, усогласување на пројавените спротивности и различни интереси, усвојување заклучоци и предлагање мерки, покренување иницијативи за измени и дополнувања на законски и подзаконски акти, иницирање и остварување соработка со други здруженија и стручни асоцијации, како и меѓународна соработка и имплементација на европските правила и стандарди и други.

Групацијата има Управен одбор од 5 членови.

На пленарната седница одржана на 28.09.2015 година за нов претседател на Групацијата е избран г-дин Милан Клопчевски од Огнопревент инжињеринг од Скопје, а за потпретседател Часлав Јовановиќ одфирмата Превентива од Куманово
 

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Групација за против пожарна заштита 

 


ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

Групацијата за протипожарна заштита е стручен облик на организирање во рамките на Здружението на металната и електроиндустријата.

Дејноста на компаниите кои членуваат во Групацијата е од областа на производството и промет на противпожарна опрема, опрема за заштита и спасување, лична заштитна опрема и услуги во делот на против пожарна заштита. Со донесувањето на Правилникот за задолжителна ПП опрема во возилата (Сл. весник 31/10 и Сл.весник 48/10), компаниите се најдоа во многу незавидна положба. Неговото донесување и примена доведе до сериозни последици по стопанството и дестабилизација на оваа стопанска гранка.

Со донесувањето на Правилникот за да се излезе во пресрет на граѓаните и правните лица, компаниите кои работат трговија со оваа опрема вложија неповратни средства за набавка на ПП апарати. Со овие вложени средства пресметано е дека може да се изгради една солидна фабрика за ПП апарати во која би се вработиле нови работници и би ги задоволила потребите на регионот Јужен Балкан.

Дополнителен проблем во работењето преставува и несоодветно определување на против пожарните апарати по видови и количина кај различните по големина моторни возила, односно неправилна класификација на возилата.

Контакт лице: Сашка Велков
Телефон: ++ 389 2 3244054
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: sashka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје