Групација на обновливи извори на енергија

Групацијата на обновливи извори на енергија при Македонската енергетска асоцијација (МЕА) е форма на организирање на стопански субјекти кои се занимаваат со производство на енергија од обновливи извори , а тоа се:

 
  • Сончева енергија
  • Хидро енергија
  • Верерна енергија
  • Геотермална енергија
  • Енергија од биомаса

Групацијата е конституирана и делува од 21.11.2017 година . Претседател на Групацијата на обновливи извори на енергија е Тодор Анѓушев

Правила заорганизацијата и начинот на работа на Групацијата за обновливи извори на енергија(ОИЕ)

Одлука за изменување на Правилата за организација и начинот на работа на Групацијата (ОИЕ) 

 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

 

Контакт лице: Кристина Кузеска
Телефон: ++ 389 2 3244019
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: kristina@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје