Групација на агенции за недвижности

Групацијата на агенции за недвижности, како посебен облик на организирање и работење во рамки на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите е конституирана на 21.09.2006 година.

Групацијата ги претставува и застапува интересите на компаниите – членки на Здружението кои вршат дејност и нудат услуги поврзани со прометот на недвижностите вклучувајќи посредување при закуп и продажба, процена на недвижен имот, консалтинг и друго.

Иницијативата за формирање на оваа Групација произлезе од потребата, за заедничко залагање во насока на надминување на одделни проблеми во дејноста и тековното работење со кои се соочуваат агенциите за недвижности, при што заложбите на компаниите имаат за цел регулирање на пазарот на недвижности со заокружување на законската регулатива, уредување на дејноста за посредување во прометот со недвижности и подигнување на професијата агент за посредување во прометот со недвижности на повисоко ниво.
 
Претседател на Управниот одбор на Групацијата на агенции за недвижности е Лилјана Ковачева од агенцијата Дом Дизајн, Скопје.


ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

Агенциите за недвижности се појавија на пазарот во последните дваесетина години и засега делуваат во рамките на постојните закони, давајќи услуги поврзани со посредување во прометот на недвжностите кон своите коминтенти.

Бројот на активни деловни субјекти кои вршат дејности поврзани со недвижен имот изнесува 608 компании, што претставува 0,8 % од вкупниот број на активни деловни субјекти во државата. Бројот на вработени во дејностите поврзани со недвижен имот изнесува 2.168 лица.

Контакт лице: Сашка Велков
Телефон: ++ 389 2 3244054
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: sashka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје