ГРУПАЦИИ ВО РАМКИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ПРИ КОМОРАТА

Групации кои се формирани како самостојни форми, надвор од Здруженијата⮞   Групација за домување и управување со станбен и деловен простор

⮞   Групација на спортcки обложувалнициГрупации во рамки на Здруженијата⮞   Групација за агрегати, бетони и асфалти

⮞   Групација за безбедност и здравје при работа

⮞   Групација за водовод

⮞   Групација за градежништво

⮞   Групација за гробишта и погребални услуги

⮞   Групација за живинарство

⮞   Групација за лизинг

⮞   Групација за лифтови

⮞   Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна намена

⮞   Групација за пазари

⮞   Групација за производство и преработка на пластични маси

⮞   Групација за производство на цигари

⮞   Групација за производство, откуп и преработка на млеко

⮞   Групација за противпожарна заштита

⮞   Групација за собирање на шумски плодови

⮞   Групација на агенции за недвижности

⮞   Групација на бањи

⮞   Групација на Водостопанските претпријатија

⮞   Групација на градежни материјали

⮞   Групација на кондиторската индустрија

⮞   Групација на конзервната индустрија

⮞   Групација на мелничко пекарската индустрија

⮞   Групација на менаџмент консултанти и тренинг организации

⮞   Групација на небанкарски финансиски друштва

⮞   Групација на обновливи извори на енергија

⮞   Групација на оранжериско и пластеничко производство

⮞   Групација на осигурувањето

⮞   Групација на приватни здравствени установи

⮞   Групација на провајдери на дигитални решенија

⮞   Групација на производители на алкохолни, безалкохолни пијалоци и води

⮞   Групација на производители на грозје и вино

⮞   Групација на производители на заштитни врати

⮞   Групација на производители на свинско месо

⮞   Групација на производители на средства за одржување чистота во домаќинство

⮞   Групација на производителите и преработувачи на месо

⮞   Групација на рибарството

⮞   Групација на сува градба

⮞   Групација на шпедитери


Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје