Македонската асоцијација на рударството - МАР

Македонската асоцијација на рударството – МАР е формирана со цел да ги обедини компаниите кои вршат геолошки истражувања, експлоатација и преработка на минерални суровини во Република Македонија.

МАР се залага за претставувањето и заштита на интересите на своите членки пред институциите на национално и европско ниво, зголемување на конкурентноста на рударските деловни субјекти, унапредување на правната рамка од областа на минералните суровини, како и проширување на соработка и со домашни и странски асоцијации, во насока на остварување динамичен и стабилен стопански раст на подог период.

Претседател на МАР е г-дин Ивица Талевски, САСА - Македонска каменица.

Почесен претседател на МАР е г-дин Николајчо Николов, БУЧИМ - Радовиш.

Организацијата и начинот на работа на МАР се уредени со Правила за организацијата и начинот на работа на МАР.

 

Осврт на состојбите во секторот рударство и вадење на камен  (Февруари 2020)

Осврт на состојбите во рударството (Септември 2021)


 

Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје