Здружение на хемиската индустрија

Здружението на хемиската индустрија ги опфаќа стопанските субјекти од базичната хемиска индустрија, производството на индустриски гасови, производството на фармацевтски производи, производство на козметички производи и средства за домаќинство, производство и преработка на пластични маси и гума.

Во Здружението на хемиската индустрија при Комората членуваат околу 60 стопански субјекти, значајни репрезенти на оваа индустрија, од сите гореспоменати дејности.

Со цел третирање на специфични интереси на членките, како посебни форми на делување во рамките на Здружението на хемиската индустрија формирани се две групации:

 
  • Групација за производство и преработка на пластични маси
  • Групација на производители на средства за хигиена

Здружението на хемиската индустрија на седницата одржана на 30.01.2020 година за претседател на Здружението во следниот петгодишен мандатен период  го избра Александар Чадиковски, ТГС Технички гасови АД - Скопје, а за заменик-претседатле го избра Зоран Костовски, Алкалоид АД - Скопје.

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на хемиската индустрија


ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
●   Александар Чадиковски ПретседателТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, Скопје
●   Зоран Костовски Заменик претседателАЛКАЛОИД, Скопје
●   Зоран Петровски  АДИНГ, Скопје
●   Ацо Андревски АНДРОС ФАРМ, Охрид
●   Зоран Беќаровски МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје
●   Петар Василевски ЛАМИНАТИ КОМ, Прилеп


Контакт лице: Сашо Деспотоски
Телефон: ++ 389 2 3244089
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: saso@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје