Здружение на металургија

Во Здружението на металургијата членуваат 20 репрезенти од дејностите :
- Вадење руди на метали;
- Производство на основни метали;
како и  комапнии од  дејностите сродни на металургијата.

Основни цели и задачи во работењето на Здружението се: да разгледува прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавање на тековните проблеми во металуршката, како клучна дејност на македонската економија,  да усвојува заклучоци и предлага мерки што се од заеднички интерес, иницира и остварува соработка од заеднички интерес на членовите од други здруженија и меѓународна соработка, да  работи на унапредување на бизнис-климата, ја поттикнува имплементацијата на европските правила и стандарди и др.

На седницата на Здружението на металургијата одржана на 05.02.2020 година, Ацо Попоски, од компанијата „Железник челичен лив и гранулат“ од Демир Хисар, беше избран за претседател на Здружението, а Иван Бановски од „Макстил“ АД - Скопје, Тодорка Ристовска од „Либерти“ АД - Скопје и Симон Темелков од „Еуроникел Индустри“ - Кавадарци за заменици-претседатели на Здружението во следниот петгодишен мандат.


ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на металургијата

ПРАВИЛА-Здружение на металургијата - неофицијален пречистен текст.pdf


Контакт лице: Мартин Стрезоски
Телефон: ++ 389 2 3244018
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: martin@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје