Здружение на угостителството и туризмот

СТАТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СЕКТОРОТ ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

ЗА 20121 ГОДИНА

Туризам 2021 година

Табела 1. Доаѓања и ноќевања на домашни туристи во 2021ва спрема 2019та година.

Година

Доаѓања на туристи-домашни

Ноќевања на туристи-домашни

2019

427370

1684627

2021

408500

1643083

Според достапните од Државниот завод за статистика, бројот на домашните туристи во 2021-ва година изнесува 408 илјади домашни туристи што е за речиси 19 илјади туристи помалку во однос на 2019та година или за 5% помалку домашни туристи во 2021ва година во однос на 2019та година, а бројот на ноќевањата од домашни туристи за 2021ва година е 1.650 илјади ноќевања што е за 42 илјади ноќевања помалку во однос на 2019та година или за 3% помалку ноќевања од домашни туристи во 2021ва година во однос на 2019та година.

Табела 2. Доаѓања и ноќевања на странски туристи во 2021ва спрема 2019та година.

Година

Доаѓања на туристи-странски

Ноќевања на туристи-странски

2019

757593

1577771

2021

293963

670460

Бројот пак на странските туристи во 2021-ва година изнесува 293 илјади странски туристи што е за речиси 464 илјади туристи помалку во однос на 2019та година или за 62% помалку странски туристи во 2021ва година во однос на 2019та година, а бројот на ноќевањата од странски туристи за 2021ва година е 670 илјади ноќевања што е за 910 илјади ноќевања помалку во однос на 2019та година или за 58% помалку ноќевања од домашни туристи во 2021ва година во однос на 2019та година.

Дијаграм 1

Според податоците достапни во министерството за економија издадените решенија за категоризација на угостителски објекти за ноќевање во 2020/2021 година се намалиле за 50 односно за исто толку се намалил бројот на хотели кои ги исполнуваат законските обврски за работа во однос на периодот 2017/2018 имало вкупно 147 категоризирани хотели, додека за 2020/2021ва година 97 објекти.

Според податоците од Агенцијата за супервизијата на осигурувањето, во 2018 година се осигуреле 175 туристички агенции, а во 2021ва 132 агенции туристички агенции склучиле договори за осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност.

Според податоците достапни во министерството за економија издадените решенија за категоризација на угостителски објекти за ноќевање во 2020/2021 година се намалиле за 50 односно за исто толку се намалил бројот на хотели кои ги исполнуваат законските обврски за работа во однос на периодот 2017/2018 имало вкупно 147 категоризирани хотели, додека за 2020/2021ва година 97 објекти.

Според податоците од Агенцијата за супервизијата на осигурувањето, во 2018 година се осигуреле 175 туристички агенции, а во 2021ва 132 агенции туристички агенции склучиле договори за осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност.


ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО

ГРУПАЦИИ ВО РАМКИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

●   Групација на бањи


Контакт лице: Даниела Михајловска Василевска
Телефон: ++ 389 2 3244021, М. 072 220 037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: daniela@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје