Здружение на производителите на тутун и производи од тутун

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН

Здружението на производителите на тутун и производи од тутун ги опфаќа стопанските субјекти и правни лица-индивидуални производители на ттун од оваа индустрија, производството и преработката на тутунот како и преработките од тутун во РМ.

Во Здружението на производителите на тутун и производи од тутун при Комората членуваат околу 27 стопански субјекти, значајни репрезенти на оваа индустрија, од сите гореспоменати дејности.

Со цел третирање на специфични интереси на членките, како посебни форми на делување во рамките на Здружението на производителите на тутун и производи од тутун формирани се две групации:
-Групација на откупувачи и преработувачи на тутун
-Групација на производители на тутунски производи

Здружението на производителите на тутун и производи на тутун на последната своја седница за претседател на Здружението го избра г-дин Кире Станкоски, Тутунски Комбинат-Прилеп

ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на производители на тутун и производи од тутун


ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Роберт Цвејоски , АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА , Кавадарци (претседател)
Игор Тодоровски , ТДР СКОПЈЕ, Скопје
Кире Станкоски , ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД - Прилеп , Прилеп
Христос Савидис , СОКОТАБ ДООЕЛ, Битола

ГРУПАЦИИ ВО РАМКИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Групација за производство на цигари


ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
●   Роберт Цвејоски ПретседателАЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА, Кавадарци
●   Зоран Пачешкоски ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД - Прилеп, Прилеп
●   Игор Тодоровски ТДР СКОПЈЕ, Скопје
●   Христос Савидис СОКОТАБ ДООЕЛ, Битола

ГРУПАЦИИ ВО РАМКИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

●   Групација за производство на цигари


Контакт лице: Васко Ристовски
Телефон: ++ 389 2 3244014
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: vasko@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје