ЗДРУЖЕНИЈА СПОРЕД ДЕЈНОСТИ ПРИ КОМОРАТА

⮞   Здружение на градежништвото индустријата на градежни материјали и неметалите

⮞   Здружение на дрвната и графичката индустрија и издавачката дејност

⮞   Здружение на енергетика

⮞   Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија

⮞   Здружение на информатичко-комуникациски технологии

⮞   Здружение на комуналните дејности

⮞   Здружение на метална и електроиндустрија

⮞   Здружение на металургија

⮞   Здружение на производителите на тутун и производи од тутун

⮞   Здружение на сообраќајот

⮞   Здружение на текстилната и кожарската индустрија

⮞   Здружение на трговијата

⮞   Здружение на угостителството и туризмот

⮞   Здружение на финансиски организации

⮞   Здружение на хемиската индустрија


Контакт лице: Билјана Пеева-Ѓуриќ
Телефон: ++ 389 2 3244034, M. 072 236 710
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: biljana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје