ПУБЛИКАЦИИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 02.07.2021
👁 Прочитано: 41968


Во продолжение можете да ги прегледате сите публикации кои Стопанската комора ги подготвува редовно за промовирање и информирање на своите членки.

Информациите се од работата на Комората како и од анализите и информациите кои ги создава Комората за своите членки.12.04.2024
Бизнис ИНФО, број 564

Во овој број на Бизнис ИНФО ќе прочитате:

  • ДА ГО НАПРАВИМЕ НАШИОТ ДЕЛ, ДА СИ ПОМОГНЕМЕ СЕБЕСИ ПРОЕКТОТ „ГРАЃАНИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА“

како и многу други информации...

05.04.2024
Бизнис ИНФО, број 563

Во овој број на Бизнис ИНФО ќе прочитате:

  • ДА ГО НАПРАВИМЕ НАШИОТ ДЕЛ, ДА СИ ПОМОГНЕМЕ СЕБЕСИ ПРОЕКТОТ „ГРАЃАНИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА“

како и многу други информации...

22.03.2024
Бизнис ИНФО, број 562

Во овој број на Бизнис ИНФО ќе прочитате:

  • АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО КАМПАЊА ЗА ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА

како и многу други информации...

08.03.2024
Бизнис ИНФО, број 561

Во овој број на Бизнис ИНФО ќе прочитате:

  • КОМОРАТА ИНИЦИРА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ НА СРЕДБИ СО КОМПАНИИ ДЕЛ ОД ЈАПОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА

како и многу други информации...

23.02.2024
Бизнис ИНФО, број 560

Во овој број на Бизнис ИНФО ќе прочитате:

  • ВРЕМЕ Е ЗА ТЕМЕЛНИ, СТРАТЕШКИ ПРОМЕНИ НА ДОСЕГАШНИОТ МОДЕЛ ЗА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ
  • НОВИ ПАРТНЕРСТВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВЕШТИНИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО ДРВО-ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА

како и многу други информации...

<<  <  1    >  >> 

Контакт лице: Стево Серафимов
Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
Телефон: ++ 389 2 3244032, M. 072 236 484
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: stevo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015