50,3%
Половина од вкупниот приход во приватниот сектор го генерираат компании членки на комората
47,6%
Речиси половина од нето добивката во приватниот сектор ја генерираат компании-членки на комората
33,7%
Секој трет вработен во приватниот сектор е вработен кај компанија-членка на комората


Во соработка со медиумите

Во соработка со институциите

https://izvoz.mk/%d1%82%d0%be%d0%bf-100-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-2022/
https://www.omo.mk
https://vincinni.com