Семинар 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“

Онлајн семинар


ОПИС НА ПРОГРАМА: 

Вебинар со практични работилници за подобрување на вештините за комуникација и презентирање во бизнис средина, поттикнување подобри релации во тимот, со клиентите и меѓупартнерските односи каде ќе се истражуваат различните видови на комуникација и стратегии за ефективна интеракција во мало и средно деловно опкружување. 
Без разлика дали сте сопственик на бизнис, менаџер или член на тимот, овој вебинар ќе ви овозможи клучни сознанија и активни стратегии за да ги подигнете вашите комуникациски вештини и да постигнете успех во вашиот бизнис. 


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА: 
Оваа практична обука е наменета за сопственици на бизнис, раководители, тим лидери, лица кои имаат секојдневна интеракција со членови на тим или поголеми групи на луѓе, тимови за комуникација со клиенти, тимови за презентација и продажба со цел стекнување вештини и техники за подобра комуникација и презентирање на бизнисот. 


ОВАА ОБУКА ГИ ОПФАЌА ТЕМИТЕ:

•    ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИ: Разберете како да го прилагодите вашиот стил на комуникација за да ги задоволите различните потреби на засегнатите страни во малите и средни бизниси, вклучувајќи ги вработените, клиентите и партнерите.

•    ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: Научете ја важноста на емоционалната интелигенција во комуникацијата и како да негувате емпатија, самосвест и социјални вештини за да изградите посилни односи и ефикасно да ги решавате конфликтите.

•    ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА: истражете ја интеракцијата помеѓу вербалните и невербалните сигнали за комуникација и како да ги усогласите вашите вербални пораки со вашите невербални сигнали за да овозможите јасна порака и влијание врз слушателот.

•    ЈАЗИК НА ТЕЛОТО: Откријте ја моќта на невербалната комуникација, вклучувајќи гестови, изрази на лицето и држење, и како да го искористите говорот на телото за да пренесете доверба, кредибилитет и искреност во вашите интеракции.

•    ПОДОБРУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: стекнете практични совети и техники за реализација на привлечни и влијателни презентации во рамките на процесот на комуникација, вклучувајќи раскажување приказни, визуелни помагала и стратегии за ангажирање на публиката.


ПРОГРАМА НА ОБУКАТА:

1.    Вовед:
-    Добредојде и воведување на говорници;
-    Преглед на агендата.
2.    Разбирање на комуникацијата во малите и средни деловни средини:
-    Важноста на ефективната комуникација во бизнисот;
-    Клучни предизвици и можности во комуникацијата.
3.    Прилагодување на комуникација за различни потреби:
-    Приспособување на стилови на комуникација за различни засегнати страни;
-    Стратегии за ефективна внатрешна и надворешна комуникација.
4.    Емоционална интелигенција во комуникацијата:
-    Разбирање на емоционалната интелигенција и нејзината улога во комуникацијата;
-    Развивање на емпатија, самосвест и социјални вештини.
5.    Говор на телото и невербална комуникација:
-    Моќта на невербалната комуникација;
-    Толкување и користење знаци на говорот на телото.
6.    Техники на вербална комуникација:
-    Подобрување на јасност, доверба и кредибилитет во вербалните пораки;
-    Надминување на комуникациските бариери и недоразбирања.
7.    Подобрување на вештините за презентација
-    Совети и техники за ангажирани и влијателни презентации;
-    Раскажување приказни, визуелни помагала и стратегии за ангажирање на публиката.
8.    Студии на случај и најдобри практики
-    Примери од реалниот свет за ефикасна комуникација во бизнис средина;
-    Научени лекции и успешни приказни.
9.    Сесија за прашања и одговори
-    Прашања и одговори;
-    Дискусија за специфичните комуникациски предизвици и решенија.
10.   Завршни забелешки
-    Резиме.
Предавачи:
-Леа Ефтимовска - Тренинг менаџер по бизнис администрација во Олив Адвајзори со 15 годишно искуство во настава, обука и развој во интернационални компании и различни индустрии и бизниси.
-Стела Пијанманова Стојаноска – Проект координатор со 23 години искуство во имплементација на меѓународни проекти, настани, односи со јавност и комуникација, бизнис администрација. Магистрант по Клиничка психологија.
За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна 18.4.2024 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.05.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 29.05.2024
Еднодневна онлајн работилница на тема: ВО КОИ СИТУАЦИИ ГОДИШНИОТ ОДМОР СЕ ДОИСКОРИСТУВА ДО 30-ТИ ЈУНИ? ОД КОГА ЗАПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ НОВИОТ ОДМОР? КОГА СЕ ПРЕСМЕТУВА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ОДМОР? ДАЛИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ИСПЛАТИ НАДОМЕСТОК
Семинар, 04.06.2024
„СКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ПРЕГОВОРИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА“
Семинар, 11.06.2024
ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, РАБОТНО ВРЕМЕ, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА И ПРЕРАСПОРЕДУВАЊЕ, ГОДИШЕН ОДМОР, НАДОМЕСТ НА ПЛАТА, ДИЛЕМИ ПРИ ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ СО КОИ СЕ СОЧУВАМЕ СО НАЈНОВИТЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ
Семинар, 11.06.2024
Специјалистички еднодневен семинар: АКВИЗАЦИЈА НА НОВИ КЛИЕНТИ - СТЕКНУВАЊЕТО НА НОВИ ПОТРОШУВАЧИ КАКО КЛУЧНА МОЖНОСТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА -
Семинар, 11.06.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Брокерски настан, 12.06.2024
Деловни средби со физичко присуство „Овозможување на напредок: Индустрија 4.0 во Западен Балкан-12-13 јуни 2024 година, Нови Сад, Р.Србија
Семинар, 12.06.2024
„КОМУНИКАЦИЈА ЗА УСПЕХ, РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ И СТРЕС МЕНАЏМЕНТ НА РАБОТНОТО МЕСТО“
Семинар, 13.06.2024
НАПРЕДЕНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ ЗА БРЗО КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network
Семинар, 18.06.2024
ЕРГОНОМИЈА КАКО ОСНОВА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ОД МУСКУЛОСКЕЛЕТНИ ЗАБОЛУВАЊА
Семинар, 18.06.2024
КАКО ДА КРЕИРАТЕ РАЗЛИЧНИ CONTENT ФОРМАТИ ЗА ВАШИТЕ УСЛУГИ?