Семинар 13.02.2024 УМЕТНОСТА НА ВЛИЈАТЕЛНО РАСКАЖУВАЊЕ НА ПРИКАЗНА ОД ПОДАТОЦИ: ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МОЌТА НА ВИЗУЕЛНИОТ НАРАТИВ

сала 1, 5-ти кат Стопанска комора на Северна МакедонијаВо ера на големи податоци, трансформирањето на необработените бројки во значајни сознанија е од особена важност за создавање на додадена вредност во работењето на компанијата. Способноста да се ракува со големи податоци е основна вештина, а разбирањето на петте столба на бизнис аналитиката (дескриптивна, дијагностичка, предиктивна, прескриптивна и когнитивна) ги опремува професионалците со сеопфатен пакет алатки за донесување на деловни одлуки.

За таа цел Стопанската комора на Северна Македонија на 13 февруари 2024 година организира обука на тема: „Уметноста на влијателно раскажување на приказна од податоци: ослободување на моќта на визуелниот наратив“ која ќе Ве опреми со компетенции неопходни за обработка на податоци и трансформација на истите кон деловни одлуки кои водат до успех во работењето.

Програмата се фокусира на суштината на раскажувањето на приказна од податоци, истакнувајќи ги трите главни елементи: наратив, визуелни прикази и податоци. Преку шест клучни лекции, учесниците ќе научат да ги контекстуализираат податоците, да избираат соодветни визуелни прикази, да го елиминираат нередот, стратешки да го насочуваат вниманието, да размислуваат како дизајнер и ефективно да исткаат привлечна приказна. Вклучувањето на практични примери, особено интеграцијата на Power BI за раскажување на приказна од податоци, додава практична димензија на обуката, обезбедувајќи учесниците да го применат своето знаење во сценарија од реалниот свет.

Придобивки од обуката:
1.    Подобро донесување одлуки: донесување на информирани одлуки врз основа на значајни сознанија.
2.    Подобрена комуникација: пренесување на сложени податоци на јасен и привлечен начин.
3.    Стратегиско влијание: влијание врз засегнатите страни преку убедливи наративи за податоци.
4.    Зголемена ефикасност: рационализирање на процесите за ракување со податоци и анализа.
5.    Контекстуално разбирање: разбирање на значењето на податоците во специфични контексти.
6.    Визуелна писменост: стекнати вештини за избор и создавање влијателни визуелни слики.
7.    Намалено преоптоварување со информации: стекнување знаење како да се елиминира непотребниот неред во презентацијата на податоците.
8.    Предиктивна компетентност: усовршување на предиктивната аналитика за донесување одлуки фокусирани на иднината.
9.    Холистичка анализа: разбирање на целиот спектар на бизнис аналитика, од дескриптивна до когнитивна.
10.  Солидна работа во алатката Power BI: стекнување на практични вештини за користење на Power BI за раскажување приказни од податоците.


ПРОГРАМА:

Сесија 1: Основи на раскажување на приказна од податоци
•    Разбирање на влијанието на податоците врз успехот на компанијата
•    Справување со предизвиците со големи податоци
•    Истражување на петте столбови на бизнис аналитиката

Сесија 2: Елементи и чекори за раскажување на приказна од податоци
•    Откривање на трите главни елементи: наратив, визуелност и податоци
•    Шест клучни лекции за изработка на привлечни наративи за податоци
•    Практична примена: Раскажување приказни од податоци со Power BI

Сесија 3: Совладување на раскажување приказна од податоци
•    Длабоко истражување на примери за раскажување на приказна од податоци
•    Практични вежби: примена на наученото на сценарија од реалниот свет
•    Отворени дискусии: справување со предизвиците и подобрување на вештините


НАПОМЕНА: за  следење на обуката, потребно е учесникот да носи лаптоп со себе на кој е потребно да се инсталира бесплатно достапната верзија на Power BI Desktop, на следниов линк: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ 

Предавач:
Д-р Виолета Цветкоска е редовен професор на Економскиот факултет – Скопје при УКИМ. Таа ги предава дисциплините Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент и Основи на бизнис аналитика (прв циклус на студии), бизнис аналитика, наука за податоци, квантитативни методи за финансиски менаџмент и делот за аналитика на податоци на предметот Performance Management & Data Analytics (втор циклус на студии) и операциони истражувања и наука за одлучување (трет циклус на студии). Покрај тоа, визитинг професор е и на реномираниот BIMTECH во Индија. Таа е глобален експерт за аналитика и бизнис моделирање и советува менаџери за донесување на подобри одлуки преку трансфмирање на податоците во вредни сознанија. Има голема „архива“ на меѓународно искуство и стекнати признанија и награди од водечките меѓународни здруженија во нејзината област. На извонреден начин го пренесува своето знаење за клучните вештини на 21-от век (бизнис интелигенција, бизнис аналитика, наука за податоци, вештачка интелигенција, машинско учење, моделирање) со цел да им помогне на организациите да имаат обучени професионалци за податоци за да можат да ги подобрат своите перформанси и да остварат конкурентска предност.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    работни материјали во електронска верзија;
•    ручек и освежување
•    сертификат за учество на обуката.       
Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 09.2.2024 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 12.03.2024
Тридневна „онлајн“ обука за:СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 18.03.2024
Еднодневен семинар на тема: КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ И БЕЗБЕДНОСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА
Семинар, 19.03.2024
CONTENT WRITING - КАКО ДА КРЕИРАТЕ НАЈЕФИКАСНА СОДРЖИНА ЗА ВАШИОТ БРЕНД
Семинар, 20.03.2024
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ-Правата и обврските на субјектите на надзор при спроведување на инспекциски надзор, посебни дејствија во инспекциска постапка
Семинар, 21.03.2024
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЗА ЕФИКАСНО ЛИДЕРСТВО
Семинар, 28.03.2024
ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА
Саем, 08.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024” (xибриден настан), Хановер, Германија, 9-25 април 2024 - ЕЕН мрежа
Повик, 10.04.2024
Повик за учество за Национална награда за компании со најдобро имплементиран систем за безбедност и здравје при работа (БЗР) за 2024 година
Брокерски настан, 15.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан