Семинар 29.09.2023 КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ЕXCEL 2016 И ПРИМЕНА НА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Онлајн семинарУспешните компании одличното познавање на MS Excel го ставаат како еден од главните услови за вработување и професионално напредување. Затоа неговото познавање практично претставува стандард во деловниот свет.
Семинарот е наменет за сите кои го применуваат Excel во секојдневното работење и кои имаат потреба побрзо, подобро и поефикасно да го користат. Содржините се кратки и јасни, без премногу теорија и со конкретни примери од пракса кои ќе Ви овозможат лесно да го разберете градивото и да го примените стекнатото знаење. Семинарот вклучува и креирање на Dashboard (контролни табли) – визуелен приказ на податоци преку кој се олеснува разбирањето на сложените податоци. 
Семинарот опфаќа и вовед во работењето со апликации за вештачка интелигенција вклучувајќи ја и апликацијата „Чет-ГПТ“. Имено, вештачката интелигенција станува дел од секојдневниот живот, која се развива и ги менува нашите професионални и лични животи. Затоа е важно да се започне со едукација за основите на вештачката интелигенција како и за едноставна примена во канцелариското работење.
Основен услов за следење на семинарот е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016.
    Теми кои ќе бидат опфатени на семинарот:
•    Работа со табели;
•    Групирање на податоци;
•    Валидност на податоци;
•    Работа со формули и функции;
•    Замрзнување редици/колони;
•    Графички приказ на податоци во рамки на ќелија (Sparklines);
•    Пивот табели;
•    Креирање контролни табли (Dashboards);
•    Вовед во вештачка интелигенција;
•    Практична примена на апликација за вештачка интелигенција (Чет-ГПТ).

По завршување на семинарот, учесникот ќе биде во можност да:
•    Практично применува табеларни пресметки;
•    Групира податоци и работи со големи табели;
•    Креира табели со пресметки кои самите автоматски се пополнуваат;
•    Применува валидација на податоци;
•    Креира графикони во рамки на ќелија;
•    Користи пивот табели;
•    Креира комплексни интерактивни извештаи со кои се добива нов поглед на деловните информации;
•    Користи контролни табли за креирање комплексни анализи;
•    Етички користи апликација за вештачка интелигенција во работењето.

Придобивките на компаниите и организациите од примената:
-    Генерирање квалитетни работни вештини;
-    Олеснета деловна администрација;
-    Ефикасно користење на работното време;
-    Полесно и побрзо креирање квалитетни информации како подлога за одлучување;
-    Оптимизација во работењето со користење на прави информации;
-    Подобар увид во работењето.

Предавач: 
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 21 години. Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е и Scientix амбасадор за Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и учебници за средно образование.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинар;
-    Е-сертификат и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Рок за пријавување:26.9.2023 година.
 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА