Vasko Tashkovski
Shell - Fortress, 1996
Oil on canvas (81х100)