Семинар 25.11.2022 КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И АНАЛИТИКА СО DASHBOARD (КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) ВО ЕXCEL 2016

Онлајн семинарПрограмата за табеларно пресметување, MS Excel, секојдневно во пракса, го олеснува и унапредува работењето, поради што може да се каже дека познавањето на оваа програма, практично претставува стандард во деловниот свет. Успешните компании одличното познавање на MS Excel го ставаат како еден од главните услови за вработување и професионално напредување.
Семинарот е наменет за сите кои сакаат да ги унапредат своите знаења и вештини како би биле поподготвени за идни деловни предизвици. Содржините се кратки и јасни, без премногу теорија и со конкретни примери од пракса кои ќе Ви овозможат лесно да го разберете градивото и да го примените стекнатото знаење. Семинарот вклучува и креирање на Dashboard (контролни табли) – визуелен приказ на податоци преку кој се олеснува разбирањето на сложените податоци. Станува збор за визуелен интерфејс на група меѓусебно поврзани извештаи. 
Основен услов е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016.
 Теми кои ќе бидат опфатени на семинарот:
•    Работа со табели;
•    Групирање на податоци;
•    Валидност на податоци;
•    Условно форматирање;
•    Работа со формули и функции;
•    Замрзнување редици/колони;
•    Графички приказ на податоци во рамки на ќелија (Sparklines);
•    Пивот табели;
•    Креирање контролни табли (Dashboards);
•    Заштита на работни листови и датотеки.

По завршување на семинарот, учесникот ќе биде во можност да:
•    Практично применува табеларни пресметки;
•    Групира податоци и работи со големи табели;
•    Креира табели со пресметки кои самите автоматски се пополнуваат;
•    Применува условно форматирање и валидација на податоци;
•    Креира графикони во рамки на ќелија;
•    Користи пивот табели;
•    Креира комплексни интерактивни извештаи со кои се добива нов поглед на деловните информации;
•    Заштитува работни листови и датотеки;
•    Користи контролни табли за креирање комплексни анализи.

Придобивките на компаниите и организациите од примената:
-    Генерирање квалитетни работни вештини;
-    Олеснета деловна администрација;
-    Ефикасно користење на работното време;
-    Полесно и побрзо креирање квалитетни информации како подлога за одлучување;
-    Оптимизација во работењето со користење на прави информации; 
-    Подобар увид во работењето.

Предавач: 
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика повеќе од 20 години. Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е и Scientix амбасадор за Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и учебници за средно образование.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн семинарот;
-    Е-сертификат и
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој  онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 23.11.2022 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Конференција, 25.09.2023
ВОДЕЊЕ БИЗНИС СО ЕУ – КАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОИНТЕНЗИВНА ТРГОВСКА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА
Конференција, 25.09.2023
Конференција за одржливи енергетски вештини во градежништвото, SEEtheSkills проект „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни“
Семинар, 26.09.2023
Специјалистички еднодневен семинар: X ФАКТОР ВО ПРОДАЖБА - КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВА ПРОДАЖБА -
Семинар, 27.09.2023
ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧ, СПОГОДБЕНИ РАСКИНУВАЊА НА ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА, ОТКАЗ ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕН ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
Семинар, 27.09.2023
БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИТЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕДЕН ОД НАЈЕФИКАСНИТЕ НАЧИНИ НА АЛТЕРНАТИВНОТО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ
Семинар, 27.09.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Семинар, 28.09.2023
ЗАСНОВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, РАБОТА ОД ДОМА ВО КОМБИНАЦИЈА СО РАБОТА ОД ПРОСТОРИИ НА РАБОТОДАВАЧ, ПРАВИЛНА ПРЕСМЕТКА НА ДЕНОВИ ОД ГОДИШЕН ОДМОР, ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА, РАБОТА НОЌЕ, ИНСПЕКСИЦСКИ НАДЗОР
Семинар, 28.09.2023
СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕС И АНКСИОЗНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
Семинар, 29.09.2023
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ЕXCEL 2016 И ПРИМЕНА НА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Семинар, 29.09.2023
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПАНИИ СО DCF МОДЕЛ И НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ
Брокерски настан, 10.10.2023
Билатерални деловни средби „Green Days“ во рамките на Саемот за животна средина и енергија „Pollutec“ во Лион, Франција, 10-13 октомври 2023 година, https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/
Online Бизнис средби, 24.10.2023
“Energy Business Meetings at OMC 2023”-Деловни средби за енергетика https://omc2023.b2match.io/ (xибриден настан), Равена, Италија