ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД-19 ВО ПРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ОД 2021 ГОДИНА
➢ АНКЕТА (13.10.2021, во 16:00:39)
👁 Прочитано: 386
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД-19 ВО ПРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ОД 2021 ГОДИНА

Стопанската комора на Северна Македонија редовно ја спроведува Анкетата за последиците врз стопанството направени од состојбата со КОВИД-19.


За компаниите од преработувачката индустрија и градежната индустрија и рударството, анкетата ќе ја најдете тука https://www.surveymonkey.com/r/TVGTC2V

За компаниите од туризмот, трговијата и транспортот , анкетата ќе ја најдете тука https://www.surveymonkey.com/r/ZB3B7FR

Ви благодариме за придонесот!

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба