ОБРАЗЕЦ/ДОЗВОЛА за движење за време на полициски час
👁 Прочитано: 2293
ОБРАЗЕЦ/ДОЗВОЛА за движење за време на полициски час

Владата на вчерашната седница донесе одлука со која се ограничува движењето во перидот од 22.00 – 05.00 часот наредниот ден од 10 – 22 март 2021 година.

По исклучок компаниите кои работат во смени ќе може да издадат дозвола за движење на своите вработени.

Дозволата за движењето на работникот во услови на воведен ограничено движење час ќе важи исклучиво за лицето на чиешто име е издадена, од компаниите кои се регистрирани за работа во смени. Производствените капацитети и другите компании кои работат во ноќна смена во времетраење на ограниченото движење, потребно е образецот да го внесат на нивен меморандум, со потпис и печат од одговорното лице во правното лице.

Работодавачите кои имаат работници во ноќна смена и за тоа се регистрирани, должни се да го известат Државниот инспекторат за труд, во услови на работа за време на полицискиот час, Министерството за внатрешни работи и да ја испратат дозволата на  info_zpvrsm@gs.gov.mk .

 

Согласно дополнително добиено известување од Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економски сектори и инвестиции, Ве информираме дека на електронската адресаinfo_zpvrsm@gs.gov.mk, не е потребно да се доставуваат сите дозволи кои ги издала компанијата, туку само преглед на лица на кои им се издадени дозволи, кој е потпишан, заведен и печатиран од овластено лице.

Допис за дозвола работа во смени и Т1 дозвола (превземи)
Образец Дозвола (превземи)

11.03.2021
Владата ја дополни одлуката за забраната и посебен режим на движење за економските оператори што вршат извоз, увоз или транзит на стока

Владата на Република Северна Македонија денеска одржа кратка седница на која е донесен заклучок во однос на исклучоците кои се однесуваат на дозволите за време на забраната и посебен режим на движење за економските оператори што вршат извоз, увоз или транзит на стока, за кои ќе биде дозволено нивното движење доколку за стоката е издаден транспортен документ Т1 или ТИР карнет, или пак, извозен придружен документ ИПД.

На денешната седница е донесена и препорака за дообјаснување на делот од одлуката на Владата кој се однесува за дозволениот период за движење/транзитирање на транспортерите, со што се посочува дека за овие економски оператори важат претходно воспоставените правила, односно транзитниот период се определува од три до пет часа и го одредува граничниот службеник врз основа на изјавата на економскиот оператор за транзитирање низ земјата, од влезен граничен премин до излезен граничен премин.


Повеќе информации на следниот линк.

 
 
 
Служба за информирање при Комората