Инцидентот со пестицидот етилен оксид веќе подолго време е предмет на системот за брза тревога на храна меѓу земјите на ЕУ
➢ Актуелно (26.01.2021)
👁 Прочитано: 230
Инцидентот со пестицидот етилен оксид веќе подолго време е предмет на системот за брза тревога на храна меѓу земјите на ЕУ

 

Земјите на Европакста унија во изминатите неколку месеци се преплавени со контаминиран сусам увезен од Индија, кој содржи канцероген пестицид етилен оксид, поради што голем број производи од сусам се повлечени од пазарот. Инцидентот со пестицидот етилен оксид, со кој е третирано семето од сусам, веќе некое време е предмет на Систем за брза тревога за храна (РАСФФ) меѓу земјите-членки на ЕУ и трети земји. Досега е откриено дека сусамот е произведен во Индија. Минатиот септември беа пријавени многу високи нивоа на етилен оксид во одредени серии семе од сусам со потекло или испратени од Индија кои влегоа во Европската унија и кои се дури 1000 пати повисоки од максималното ниво од 0,05 милиграми на килограм пропишано од Европскиот регулатива. Европската унија заклучи дека ваквата контаминација претставува сериозен ризик за здравјето на луѓето во Унијата, бидејќи етилен оксидот е класифициран како мутаген, канцероген и репродуктивно токсичен и не е одобрен за употреба во производи за заштита на растенијата во Унијата.

Белгија прва предупреди на инцидентот преку европскиот систем за брзо предупредување РАСФФ, проследен со спорните производи вратени на дистрибутерите, а потоа ЕУ ги обврза увозниците да го анализираат дополнително семето со потекло од Индија на границите. Етилен оксидот е безбоен, отровен и запалив гас кој создава експлозивна мешавина со воздух и претставува меѓупроизвод во многу органски синтези. Се користи како пестицид (фумигант) за храна и текстил, за стерилизација на хируршки инструменти и како суровина за подготовка на органски соединенија како што се акрилонитрил, етаниламин, етилен гликол и нејонски сурфактанти. Ова хемиско соединение спаѓа во групата на загадувачи кои можат да предизвикаат хронични заболувања кај потрошувачите за подолг временски период и главно има канцерогени, мутагени или генотоксични својства. За разлика од соединенијата од оваа група, микробиолошките параметри како што се бактериите од родот Salmonella spp, Listeria Monocytogenes, Escherichia coli, бактериски токсини, норовируси или хистамин можат да претставуваат сериозен и акутен ризик за потрошувачите веднаш по конзумирање на производот, особено ако не се добро термички обработени.

Одговорноста за пласирање безбедна храна на пазарот е исклучиво на операторот со храна, а надлежните органи дополнително го надгледуваат развојот на годишните планови за следење на храната и нивното спроведување на внатрешниот пазар и на границите на земјата увозник. Во случај на утврдени неусогласености, производите се чуваат и обично се предмет на безопасно уништување, односно во некои случаи, на микробиолошка неусогласеност, тие можат термички да се обработуваат и повторно да се пласираат на пазарот како нов, безбеден производ . Во случај на повлекување, субјектот мора да ги информира своите клиенти и потрошувачи за видот на неусогласеност и да им ги обезбеди сите информации за идентификување на производот што не е потрошувач, што обично е достапно на веб-страницата на субјектот одговорен за поставување на спорни производи на пазарот.

Васко Ристовски
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија