“ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ МЕД” ПО 16-ТИ ПАТ ВО СКОПЈЕ (24-27.09.2020)
➢ Актуелно (24.09.2020)
👁 Прочитано: 1791“ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ МЕД” ПО 16-ТИ ПАТ ВО СКОПЈЕ  (24-27.09.2020)

Од денес, 24.09.2020 од 11.00 часот, кога ќе биде свеченото отварање, започнуваат “Деновите на македонскиот мед”, манифестација која кај нас се одржува по 16-ти пат. Истата ќе се одржи на улица Македонија во Скопје и ќе трае до 27.09.2020 година.

Организаторот, Пчеларското здружение “МАТИЦА“, ги поканува граѓаните да ја посетат манифестацијата "Денови на македонскиот мед 2020", каде што сите изворно ќе можат да се запознаат со медот и другите пчелни производи.

Служба за информирање при Комората