14.09.2022, ОГЛАС
Повик за Програмата за претприемачи – Битов (Битов/CESO за експертска поддршка на компании
Согласно документот за операционализација на соработката помеѓу Стопанската комора на Северна Македонија (СКСМ) и Македонија 2025, задоволство ни е да ве известиме дека е отворен повик за Програмата за претприемачи – Битов (Битов/CESO за експертска п...
15.07.2022, ОГЛАС
ВТОР ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите
Комисијата за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите, како заедничо работно тело на Стопанската комора на Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија и на „Хелветас“, швајцарска интеркооперација со подружница...
03.06.2022, ОГЛАС
ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите
Комисијата за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите, како заедничо работно тело на Стопанската комора на Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија и на „Хелветас“, швајцарска интеркооперација со подружница...
24.01.2022, ОГЛАС
Јавен Повик за кандидати за претседател, потпретседател и судии во Судот на честа при Стопанската Комора на Северна Македонија
Врз основа на член 51 од Статутот на Стопанската комора на Северна Македонија (пречистен текст), бр. 02-598/4 од 29.4.2021 година; член 13, 21 и 22 од Правилникот на Судот на честа при Стопанската комора на Северна Македонија, бр. 02-1675/7 од 24.12....
11.01.2022, ОГЛАС
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ
Стопанска комора на Северна Македонија, спроведува постапка за прибирање понуди за вршење услуги и Ве поканува да доставите понуда за услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за потенцијалните иновативни МСП (мали и с...
26.11.2021, ОГЛАС
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ
Стопанска комора на Северна Македонија спроведува постапка за прибирање понуди за вршење услуги и Ве поканува да доставите понуда за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за пот...
13.10.2021, ОГЛАС
Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола и РЕК Осломеј
Почитувани,Врз основа на член 23, став 1, точка 10 од Законот за јавни набавки, АД за производство на електрична енергија ‟Електрани на Северна Македонија“-Скопје, во државна сопственост, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-51-2021 годиназа прибирање на пону...
06.10.2021, ОГЛАС
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ
Почитувани,Стопанска комора на Северна Македонија Ве поканува да доставите понуда за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за потенцијалните иновативни МСП (мали и средни претпр...
<<  <  1    >  >>