26.11.2021, ОГЛАС
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ
Стопанска комора на Северна Македонија спроведува постапка за прибирање понуди за вршење услуги и Ве поканува да доставите понуда за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за пот...
13.10.2021, ОГЛАС
Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола и РЕК Осломеј
Почитувани,Врз основа на член 23, став 1, точка 10 од Законот за јавни набавки, АД за производство на електрична енергија ‟Електрани на Северна Македонија“-Скопје, во државна сопственост, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-51-2021 годиназа прибирање на пону...
06.10.2021, ОГЛАС
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот ГАЗЕЛИ
Почитувани,Стопанска комора на Северна Македонија Ве поканува да доставите понуда за ЛОТ 1 угостителски услуги и за ЛОТ 2 услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за потенцијалните иновативни МСП (мали и средни претпр...
02.09.2021, ОГЛАС
Отворена тендерска постапка за проектирање, изградба, одржување и трансфер на Аеродромот во Саранда
Амбасадата на Република Албанија во Северна Македонија ја информира Стопанската комора дека Министерството за инфраструктура и енергетика на Република Албанија ја отвори тендерската постапка за проектирање, изградба, одржување и трансфер на аеродромо...
23.07.2021, ОГЛАС
Барање за поднесување на понуди за угостителски услуги SEEtheSkills
Почитувани,Стопанската комора на Северна Македонија Ве поканува да доставите понуда за угостителски услуги за Проектот: „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни“ - Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible,...
08.07.2021, ОГЛАС
Јавен повик за апликации за Техничка помош (ТП) и Финансиска поддршка (ФП) за спроведување на Проекти за енергетска ефикасност во индустријата (ЕЕИ)
“Поттикнување на пазарна трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестиции во најдобрите достапни практики и технологии во ПЈРМ”Проектна компонента 3: Поддршка на инвестиции во енергетски ефикасни технологии во индуст...
12.07.2021, ОГЛАС
Аплицирајте за наградите Go Global Awards 2021
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот за прв пат е дел од доделувањето на признание на компаниите на меѓународно ниво на Go Global Awards 2021, а директорот на Агенцијата Дејан Павлески е еден од 14-те судии кои ќе ја вршат селекци...
28.12.2020, ОГЛАС
БАРАЊЕ за прибирање на понуди бр. 08-1598/1
Стопанската комора на Македонија за потребите на Проектот ,,Образование за вработување во Северна Македонија” ги повикува квалификуваните ИТ фирми кои се регистрирани и работат во Република Северна Македонија, да поднесат понуда за проектот: Набавка ...
31.08.2020, ОГЛАС
Барање за прибирање на понуди
Б А Р А Њ Еза прибирање на понуди бр. 08-1012/1Стопанската комора на Македонија за потребите на Проектот ,,Образование за вработување во Северна Македонија” ги повикува квалификуваните ИТ фирми кои се регистрирани и работат во Република Северна Макед...
15.07.2020, ОГЛАС
ОГЛАС за избор на извршен директор на Стопанската комора на Македонија
Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/201...
<<  <  1    >  >>