Макпетрол АД добитник на две награди во рамките на повикот „Добри практики во областа безбедност и здравје при работа во 2020 година”
➢ Актуелно (28.04.2021, во 20:04:35)
👁 Прочитано: 2058
Макпетрол АД добитник на две награди во рамките на повикот „Добри практики во областа безбедност и здравје при работа во 2020 година”

 

„Макпетрол“ АД Скопје, еден од нај реномираните членови на Стопанската комора на Северна Македонија ја доби наградата за прво место за Правен субјект кој најмногу инвестирал во безбедноста и здравјето на своите вработени, за 2020 година и второ место, за услужни дејности (финансиски, информативни, транспорт, трговија, сервисни и други услуги).

Признанијата беа доделени по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето при работа, во рамките на повикот „Добри практики во областа БЗР во 2020 година”, организиран од страна на стручните Здруженија кои работат на полето безбедност и здравје при работа.

Една од главните стратегии на компанијата е да инвестира во своите вработени, преку добри практики во безбедни и здрави работни места. Токму поради тоа, секој во компанијата има право, но истовремено и одговорност, на добро здравје и на безбедност. Овие награди претставуваат уште едно признание за посветеноста на „Макпетрол“ АД Скопје кон своите вработени, кои се важен дел од процесот за раст и развој на компанијата.

Васко Ристовски
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување