СРПСКАТА СТРАНА ПОВТОРНО СО НЕТАРИФНИ БАРИЕРИ ГО ПОПРЕЧУВА ИЗВОЗОТ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
➢ Актуелно (16.09.2020)
👁 Прочитано: 3016
СРПСКАТА СТРАНА ПОВТОРНО СО НЕТАРИФНИ БАРИЕРИ ГО ПОПРЕЧУВА ИЗВОЗОТ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


 Во последните недели, македонските извозници на вино во Србија се соочуваат со нетарифна бариера. По насоки од релевантните државни органи, фитосанитарните инспектори започнаа да вршат задолжителна анализа на сите вина што во моментот се наоѓаат во пратката (натоварени во возилото). Вината се растоварат, а примероците се земаат од акредитирана српска лабораторија и се чуваат под дополнителен царински надзор.

Официјалното царинење е дозволено само по добивањето на анализите од лабораторијата, постапка што обично трае од 7 до 10 дена, во зависност од обемот на работа на лабораторијата што ја прави анализата. Додека не се подготви извештајот за анализа, на извозникот му е забрането да ги пласира производите на пазарот и потребно е да се обезбеди складирање на шипката во царински склад.

Ова сериозно ја влошува ситуацијата и ги зголемува трошоците за извоз на македонски винарии на српскиот пазар. Претходно таквата анализа, согласно законските акти, се вршеше само еднаш годишно за одредено вино од одредена реколта и стоката не се чуваше ниту еден ден под царински надзор, сега српските власти бараат анализа да се вршат за секое вино во секој камион .

Анализата по етикета на производ се наплаќа 100 ЕУР и со дополнителните трошоци за краткорочно складирање, манипулација и транспорт до магацинот на дистрибутерите, вкупното зголемување на трошоците достигнува до 10% од трошоците за транспорт, што претставува значителен товар за компаниите. Вообичаената пратка може да содржи до 20 етикети на производи во еден камион, со што се наметнува дополнителен трошок од 2.000 ЕУР за анализата по камион, дополнително зголемена за 10% од вообичаените трошоци за транспорт.

Ова претставува кршење на ЦЕФТА договорот и уште една од српска страна нетарифна мерка, што го попречува извозот на македонски вина на српскиот пазар. Претседателот на Стопанската комора на Македонија во текот на изминатите денови интервенираше до својот колега од српската стопанска комора со намера да се најде итно решение за новонастанатата ситуација. Притоа, од нивна страна беше информирано дека ќе стапат во контакт со надлежните институции за да се разреши ова прашање.

Васко Ристовски
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување