Запознајте ги членовите на нашиот Управен oдбор - ПЕТАР СПАСЕСКИ, „АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид
➢ Актуелно (18.08.2020)
👁 Прочитано: 4386
Запознајте ги членовите на нашиот Управен oдбор - ПЕТАР СПАСЕСКИ, „АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид

„АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид, основана 2000 година, е компанија која се занимава со производство и трговија на големо и мало на плетени производи за пакување на овошје и зеленчук и производство на мрежи за земјоделството, градежништвото, како и декоративни мрежи. 


„АСП-ПАК“ е претпријатие со седиште во Охрид и е меѓу десетте најголеми капацитети во индустријата за плетени пакувања во светот. Компанијата има 250 вработени и своите приходи до 95% ги генерира од извоз. Во изминатите 20 години „АСП-ПАК“ секоја година се наоѓа во 200-те најуспешни фирми во Македонија и во 100-те најголеми извозници.
„АСП-ПАК“ е водечки производител на плетени мрежи со најразлични апликации. Нивниот асортиман на мрежи вклучува мрежи за заштита на овоштарници и градежни места, мрежи за сенка, анти-мостри и анти-градби мрежи, како и многу украсни мрежи.


Главен фокус на компанијата е градење силни и долгорочни односи со нивните партнери и клиенти кои опфаќаат трајно присуство на светските пазари. Во своите долгорочни планови секогаш ги имаат предвид акцентот и напорите за квалитетот и вистинитоста на нивните производи, како и обезбедување на висок квалитет и услуги за нивните клиенти. 


Основач и сопственик на „АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид е Петар Спасески, со долгогодишно искуство во извоз и продажба на меѓународните пазари, искусен бизнисмен кој презема сигурни деловни активности засновани на претходни стручни анализи на пазарот, постојано насочен кон зголемување и подобрување на квалитетот на продажбата и иницирајќи нови активности за продажба.
Петар Спасески е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2020 – 2025 година.

 

Служба за информирање при Комората