30 ГОДИНИ ЕКСПЕРТС
➢ ОД КОМПАНИИТЕ (02.12.2019)
👁 Прочитано: 73730 ГОДИНИ ЕКСПЕРТС

Компанијата Експертс, специјализирано претпријатие за технологија на компримиран воздух, своето три децениско пшостоење на македонскиот пазар ќе го одбележи со стручно излaгање на тема Како до заштеда на електрична енергија во експлоатација на компресорски системи во индустрија.

Во рамки на настанот акцент ќе биде ставен на неколку значајни прашања врзани со користењето на електричната енрегија во експлоатација на компресорски системи во индустријата:

1. Како до заштеда ?
2. Мерење и анализи.
3. Новини во Законот за енергетска ефикасност.
4. Како до средства ?
5. Примери од пракса.

Имајќи ја во предвид стручноста на тематика, обраќање ќе има и Герд Мусман (Gerd Moosmann) директор за продажба за Германија, Австрија , Швајцарија и Источна Европа, на компанијата CompAir.

За сите стручни лица кои се заинтересирани да присуствуваат на стручната расправа, настанот, кој ќе се одржи на 3.12.2019 година (вторник) во х. Хилтон (Double TREE), Скопје, во 14:00 часот.

Перо Авакумовски