ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМСпоред Министерството за финансии, предложените законски решенија во Нацрт-законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам треба да:

  • ги имплементираат одредбите од ЕУ Директивата 2018/843 за спречување на користење на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам и новите, односно ревидираните стандарди определени со Препораките на ФАТФ и 
  • придонесат за ефикасно управување со ризиците од перење пари и финансирање на тероризам. 

Целосниот текст на Предлог – законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е достапен на следниот линк: 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=60126 
 


Контакт лице: Служба за информирање при Комората
Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје