ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТАСогласно Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со предложените измени и дополнување на Законот за пасиштата се решава статусот на пасиштата како добро од општ интерес за државата и се предвидуваат усогласени надлежности на Владата на Република Северна Македонија. Целта што сака да се постигне со донесувањето на измените и дополнувањата на овој закон е поцелисходно и порационално искористување на пасиштата како добро од општ интерес, а сето тоа во насока на поефикасно остварување на целите на земјишната политикаи на националната земјоделска политика.


Контакт лице: Служба за информирање при Комората
Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје