ЗАКЛУЧОЦИ на Владата на Северна Република Македонија поврзани со COVID-19 13.05.2020
👁 Прочитано: 13109


Известување за работа во време на полициски час со прилог
Образец – Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа

Почитувани,

Во врска со Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба објавена во Службен весник на РСМ бр.68/2020 од 18.03.2020 година и Одлука за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија Службен весник на РСМ бр.92/2020 од 06.04.2020 година со која се забранува движење на територијата на Република Северна Македонија од понеделник до петок во временски период од 16:00 часот до 5:00 наредниот ден и во времески период од 16:00 часот во петок, до 5:00 часот во понеделник, со цел  спречување на ширење на заразната болест COVID -19  и заштита на населението на Република Северна Македонија, заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес и организацијата на работата на компанијата, на Седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб, одржан на 22 март 2020 година беше пропишан образецот за издавање на Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа.

Дозволата ќе биде потврда за движењето на работникот во услови на воведен полициски час и истата ќе треба да се приложи на увид до органите на државата.

Правните лица имаат законската обврска за пријава на сменска и ноќна работа до Државен инспекторат за труд, односно должни се да ја известат инспекцијата на трудот (Државен инспекторат за труд).

Известувања и обрасци за компаниите за движење за време на полициски час

Известување за работа во време на полициски час (08.4.2020) (превземи)

Постапки за издавање дозволи за движење за граѓани и вработени во услови на ограничено движење на целата територија на државата

Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа - Образец Дозвола (превземи)

Обрасци кои треба да се достават до Државен инспекторат за труд (лично или електронски на prijava@mtsp.gov.mk)

Известување за ноќна работа (превземи)

Известување за прекувремена работа (превземи)

 


Заклучоци на Владата на РСМ, поврзани за состојбата предизвикана од COVID-19

* 10.3.2020, Заклучоци од 15 седница на Владата на РСМ

* 11.3.2020, Заклучоци од 16 седница на Владата на РСМ

* 13.3.2020, Заклучоци од 18 седница на Владата на РСМ

* 16.3.2020, Заклучоци од 20 седница на Владата на РСМ

* 18.3.2020, Заклучоци од 22 седница на Владата на РСМ

* 21.3.2020, Заклучоци од 25 седница на Владата на РСМ

* 23.3.2020, Заклучоци од 26 седница на Владата на РСМ

* 24.3.2020, Заклучоци од 27 седница на Владата на РСМ

* 25.3.2020, Заклучоци од 28 седница на Владата на РСМ

26.3.2020, Заклучоци од 29 седница на Владата на РСМ

* 27.3.2020, Заклучоци од 30 седница на Владата на РСМ

* 30.3.2020, Заклучоци од 31 седница на Владата на РСМ

* 01.4.2020, Заклучоци од 32 седница на Владата на РСМ

* 02.4.2020, Економски сет мерки  - Заклучоци од 33 седница на Владата на РСМ 

* 03.4.2020, Заклучоци од 34 седница на Владата на РСМ

* 04.4.2020, Заклучоци од 35 седница на Владата на РСМ

* 06.4.2020, Заклучоци од 36 седница на Владата на РСМ

* 13.4.2020, Заклучоци од 40 седница на Владата на РСМ

* 13.6.2020, ПРОТОКОЛИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУСОТ

- ПРОТОКОЛ ЗА ТРЕНИНГ НА СПОРТИСТИ ВО ПОЕДИНЕЧНИ СПОРТОВИ
- ПРОТОКОЛ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА УПЛАТНО-ИСПЛАТНИ МЕСТА НА ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО   ОБЛОЖУВАЛНИЦА
- ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ СОСТАНОЦИ, ОБУКИ, КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ
- ПРОТОКОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И КОНФЕРЕНЦИИ
- ПРОТОКОЛ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА МОЛОВИ
- ПРОТОКОЛ ЗА  РАБОТА НА ШКОЛИТЕ ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ

 


Контакт лице: Служба за информирање при Комората

Телефон: ++ 389 2 3244000
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ic@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015