16.06.2022,
УСПЕШНО ЗАВРШИЈА 6 МЕСЕЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
Во Стопанската комора на Северна Македонија од минатата година е формиран Советот за високо образование и стратешки истражувања заради зголемување на вештините и знаењата на менаџерите од повеќе нивоа на сите компании. Во рамките на овој Совет развие...
17.01.2022,
ВО ТЕК СЕ 6-МЕСЕЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
Почитувани,Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија...
09.11.2021,
ВО ТЕК СЕ ОБУКИТЕ НА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО
Почитувани,Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија...
<<  <  1  >  >>