Семинар 28.06.2022 ПРАКТИЧНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИТЕ ВО ЕДНА КОМПАНИЈА ПРЕКУ НОВ ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТАПСо намера до го доближиме овој нов начин на работа со вработените, Стопанската комора на Северна Македонија на 28 јуни 2022 година организира еднпдневна „он-лајн“- обука на тема: Практично унапредување на човечките ресурсите во една компанија преку нов холистички пристап, која ќе се фокусира на оваа важна тема за обезбедување стабилен развој на секоја организација.

За кого е наменета обуката:
Обуката е наменета за сопственици на компании, претставници на бизнис-заедницата од врвен менаџмент, менаџери на човечки ресурси и други професионалци во оваа област.

ПРОГРАМА

Практично унапредување на човечките ресурсите во една компанија преку нов холистички пристап

1.Примена на нови методологии при вработување;     
2.Прифаќање на нововработените во компанијата;     
3.Транспарентност и прегледност во индивидуалните резултати на вработените;  
4.Одлуките на менаџментот базирани врз 100% точни резултати;   
5.Промоција на различност, еднаквост и инклузивност на сите нивоа во компанијата; 
6.Техники и методи за унапредување на индивидуалното и тимското знаење на менаџментот;
7.Техники и методи за унапредување на мотивацијата и  продуктивноста кај вработените; 
8.Начини за приближување на компанијата до вработените преку користење различни пристапи.

Предавач:

Мирослав Драганов,  ко-основач и директор за маркетинг и продажба во ВИДНЕТ Солушнс, www.widnet.mk. Дополнително, Мирослав има огромно искуство во развој на вработени, консултантство за менаџмент и организациски развој, анализи и давање насоки за дополнителни обуки на постоечките вработени и реализација на обуки за лидерство и меки вештини. Во обуките пренесува реални искуства од проекти спроведени во интернационални и локални компании. Тој е магистар по право. Поседува сертификати за ментор, тренер на обучувачи и коучинг од интернационални сертификациски програми, со кои овозможува компаниите да ги најдат најдобрите решенија за деловен раст и развој. Мирослав е избран за еден од НАЈВЛИЈАТЕЛНИТЕ ШЕЈПЕРИ во светот.
За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено: 
 - упатства за приклучување на „онлајн“-обуката; 
- работни материјали на маил; 

Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 24.06. 2022 година.


Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015