Семинар 14.09.2021 НАПРЕДЕН MICROSOFT POWER POINT ЗА ДЕЛОВНИ КОРИСНИЦИ

Онлајн семинарНа онлајн семинарот ќе се обработува користењето на програмот Microsoft PowerPoint кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office.
Семинарот ќе се реализира преку практично работење на која се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците на онлајн семинарот ќе се здобијат со практични знаења од областа на програмот Microsoft PowerPoint и ќе научат практично да ги користат сите опции и да изработуваат најразлични презентации.
За учество на онлајн семинарот неопходно е да имате компјутери на кои е инсталиран програмот Microsoft PowerPoint. Ќе се работат голем број практични вежби смислени специјално за потребите на програмата.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА:
По успешно завршување на програмата учесникот е оспособен да: 
-    Изготвува најразлични презентации со програмот Microsoft PowerPoint;
-    Знае да зачувува, печати, обработува документи;
-    Во презентациите знае да вметнува слики, табели, видео;
-    Знае да поставува маргини на страници, ориентација и големина на документ;
-    Дефинира поглед на документ, користи алатки за зумирање;
-    Креира pdf документ од постоечкиот word документ;
-    Поставување на слајд шоу, криење на слајд, снимање на говор, поставување на тајминг.

На основа на “живи“ примери се објаснуваат опциите во Power Point:
•    Templates;
•    Blank presentation;
•    Tab- Ribbon-Groups-Launch Button;
•    Насловна страница;
•    Design- Templates;
•    New Slide;
•    Insert;
•    TEXT BOX;
•    Animations;
•    Insert video;
•    Start – on click / automatically;
•    Video Tools – Format, Playback;
•    Quick access toolbar;
•    Add-Ins;
•    Remove background;
•    How to add timer to a power point slides;
•    Power point Timer Bar;
•    Add a Audio;
•    Screenshot;
•    Photo Slide Show presentation- Photo Album;
•    Screen Recording;
•    Animation images;
•    Translate – Review;
•    Selection Pane – Home-Arrange– Selection Pane;
•    Link to Excel;
•    Create shapes object;
•    Compress Media;
•    Ctrl-Drag to Duplicate;
•    Ink Equation;
•    ALT-Shift Ordering;
•    Ungroup Smart Art;
•    Quick Access Toolbar; 
•    Filler text;
•    Gridlines  and Guides;
•    Recover Files Eyedropper;
•    Shape edit points;
•    Smart Lookup;
•    Slide Show Loop;
•    Embed Fonts;
•    Tips & Tricks;

Краен резултат: Максимално забрзување на изготвување на презентации.

Предавач:
 
Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, реномиран регионален стручњак од областа на финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во својата долгогодишна универзитетска кариера бил на раководни факултетски и универзитетски позиции како Ректор на Европскиот универзитет – Република Македонија, Проректор на Европскиот универзитет – Република Македонија и Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, декан на Економски факултет при Европскиот универзитет – Република Македонија, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Универзитетот “Свети Апостол Павле“ во Охрид и на Економскиот факултет на Универзитетот во Валенсија, Шпанија. Покрај универзитетската кариера предава на обуките за брокери и за инвестициски советници организирани од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Успешно раководи со првата бизнис клиника во нашата земја “Business Clinic DB”.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Инструкции за приклучување на онлајн-работилницата;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 10.09.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.09.2021
МАГАЦИНСКОТО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ НИЗ ПРИЗМА НА ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ИЗРАЗЕНО ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПРИМЕНА НА МСС СТАНДАРДИТЕ
Семинар, 21.09.2021
АКАДЕМИЈА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Презентација, 21.09.2021
Инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации на Фондот за иновации и технолошки развој
Настан, 21.09.2021
Бесплатен он-лине HR вебинар на тема: РАСТ НА БИЗНИСОТ ПРЕКУ РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 22.09.2021
УПРАВУВАЊЕ СО СОФТВЕРСКИТЕ ИЗМЕНИ
Семинар, 23.09.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 24.09.2021
НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ, ЗАКОНСКИ РОКОВИ, ОБВРСКИ ЗА НАВРЕМЕНО ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ОДБИРАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Семинар, 07.10.2021
ЕФЕКТИВНА ЈАВНА КОМУНИКАЦИЈА (Jавен говор, пресс конференции, презентациски вештини и интервјуa
Семинар, 13.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА POWER PIVOT ЗА АНАЛИЗА И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ СЕРИИ НА ПОДАТОЦИ ОД ПОВЕЌЕ БАЗИ
Семинар, 14.10.2021
ОСНОВИ НА CONTENT MARKETING И КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ВАШИОТ БИЗНИС
Семинар, 15.10.2021
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА САЕМОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗА ДИЗАЈН „BUILD EXPO GREECE“
Семинар, 20.10.2021
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МЕТОД НА ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ (DATA MINING)
Семинар, 21.10.2021
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 27.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА РАБОТА СО ГРАФИКОНИ, СОРТИРАЊЕ, РЕВИДИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“