Семинар 21.09.2021 МАГАЦИНСКОТО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ НИЗ ПРИЗМА НА ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ИЗРАЗЕНО ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПРИМЕНА НА МСС СТАНДАРДИТЕ

Онлајн семинарЦелта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на Законската регулатива, МСС и нивно спроведување во магацинското и материјалното работење, оформување документација, прием, издавање и евидентирање на истото, изготвување на калкулации и попис. 

      Програма на семинарот:
-    Магацинско и материјално работење;
-    Законски прописи и МСС што го опфаќаат магацинското и материјалното работење;
-    Прием, издавање и евиденција на залихи ма суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар;
-    Прием, издавање и евиденција на залиха на производство, недовршено производство,
      полупроизводи, готови производи;
-    Прием, издавање и евиденцина на трговски стоки на големо;
-    Прием, издавање и евиденција на стоки во продавница;
-    Документи за водење на материјалната евиденција при влез и излез од магацин и продавница;
-    Формирање на набавка цена на производот или стоката за евиденција во магацин
-    Методи за книжење на залихите;
-    Пописи на залихите.

Целна група за семинарот:

-Комерцијални директори, раководители на сектори за набавка, за продажба, магационери, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании сакаат да го подобрат и да го унапредат магацинското работење и евидентирање, да се информираат и да работат според даночната регулатива и МСС.

Предавач:

- Зоран Лазароски, дипломиран економист специјалност финансии и сметководство, со 30-годишно искуство во областа на финансиското работење.

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 16.9.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.09.2021
МАГАЦИНСКОТО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ НИЗ ПРИЗМА НА ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ИЗРАЗЕНО ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПРИМЕНА НА МСС СТАНДАРДИТЕ
Семинар, 21.09.2021
АКАДЕМИЈА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Презентација, 21.09.2021
Инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации на Фондот за иновации и технолошки развој
Настан, 21.09.2021
Бесплатен он-лине HR вебинар на тема: РАСТ НА БИЗНИСОТ ПРЕКУ РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Семинар, 22.09.2021
УПРАВУВАЊЕ СО СОФТВЕРСКИТЕ ИЗМЕНИ
Семинар, 23.09.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 24.09.2021
НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ, ЗАКОНСКИ РОКОВИ, ОБВРСКИ ЗА НАВРЕМЕНО ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ОДБИРАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Семинар, 07.10.2021
ЕФЕКТИВНА ЈАВНА КОМУНИКАЦИЈА (Jавен говор, пресс конференции, презентациски вештини и интервјуa
Семинар, 13.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА POWER PIVOT ЗА АНАЛИЗА И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ СЕРИИ НА ПОДАТОЦИ ОД ПОВЕЌЕ БАЗИ
Семинар, 14.10.2021
ОСНОВИ НА CONTENT MARKETING И КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ВАШИОТ БИЗНИС
Семинар, 15.10.2021
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА САЕМОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗА ДИЗАЈН „BUILD EXPO GREECE“
Семинар, 20.10.2021
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МЕТОД НА ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ (DATA MINING)
Семинар, 21.10.2021
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 27.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА РАБОТА СО ГРАФИКОНИ, СОРТИРАЊЕ, РЕВИДИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“