Семинар 26.02.2021 ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016

„онлајн“-семинар 10:00-13:00 часотУспешните компании, одличното познавање на Excel го ставаат како еден од главните предуслови за вработување и професионален напредок. Станува збор за програма која овозможува да сработите повеќе работа за помалку време како и да ги искористите податоците на најдобар можен начин. Сѐ почестата употреба на Excel, во различни сфери и за различни намени, доведува до сѐ поголеми потреби за обуки кои се занимаваат со оваа програма.

Обуката за Excel е прилагодена за вработените во организациите кои сакаат да напредуваат во својата работа, но и за невработените лица заради стекнување предност при вработување. Содржините се кратки и јасни, без премногу теорија и со конкретни примери од пракса кои ќе Ви овозможат лесно да го разберете градивото и да го примените стекнатото знаење. По завршувањето на обуката ќе бидете оспособени, за најкратко време, да уредувате, анализирате и презентирате податоци  во Excel. При тоа ќе знаете: 

• Работа со табели;
• Групирање на податоци;
• Валидност на податоци;
• Условно форматирање;
• Работа со формули и функции;
• Креирање сценарија;
• Замрзнување редици/колони;
• Графички приказ на податоци во рамки на ќелија (Sparklines);
• Креирање извештаи и пивот табели;
• Креирање контролни табли (Dashboards);
• Заштита на работни листови и датотеки.

Основен услов за учество на обуката е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016.

По завршување на семинарот, учесникот ќе биде во можност да:
• Практично применува табеларни пресметки;
• Групира податоци и работи со големи табели;
• Креира табели со пресметки кои самите автоматски се пополнуваат;
• Применува условно форматирање и валидација на податоци;
• Креира графикони во рамки на ќелија;
• Користи пивот табели;
• Креира комплексни интерактивни извештаи со кои се добива нов поглед на деловните информации;
• Заштитува работни листови и датотеки;
• Користи контролни табли за креирање комплексни анализи.
 
Придобивките на компаниите и организациите од примената:
- Генерирање квалитетни работни вештини
- Олеснета деловна администрација
- Ефикасно користење на работното време
- Полесно и побрзо креирање квалитетни информации како подлога за одлучување
- Оптимизација во работењето со користење на прави информации 
- Подобар увид во работењето.

Предавач: 
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 19 години. Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски Совет како експерт и национален обучувач. Воедно е и Scientix амбасадор за Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и учебници за средно образование.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал; 
- сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување: 23.2.2021 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 17.03.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА
Работилница, 18.03.2021
ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Online Бизнис средби, 23.03.2021
On-line конференција и виртуелни деловни средби „FUTURE OF BUILDING “
Семинар, 25.03.2021
СУДСКИТЕ OДЛУКИ ПО ПРИГОВОРИТЕ ПРОТИВ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО И ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 218 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Семинар, 26.03.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ - (МЕНАЏМЕНТ, ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ)
Работилница, 30.03.2021
ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО И БЕЗ НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 31.03.2021
AНАЛИЗА НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ НИЗ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ
Семинар, 31.03.2021
СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ ТАЛЕНТИ 
Online Бизнис средби, 04.05.2021
Билатерални „онлајн“ деловни средби во рамките на Самитот за безбедност „Security Summit 2021“ - 4-6 мај 2021 година
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“