Семинар 03.03.2021 - 07.04.2021 АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА

„онлајн“-академијаКоја е основната цел на Академијата?

За кого е намената Академијата?

Основната цел на Академијата за менаџерски вештини е на своите учесници да им се овозможи добивање избалансирани информации за практични и за теоретски знаења и тоа на начин кој е најприфатлив за усвојување на материјата, а наедно да им помогне, по завршување на Академијата, менаџерската позиција да ја извршуваат многу поедноставно и поефикасно и со значително подобри резултати

Академијата е наменета за сите вработени на кои во секојдневното работење им е доделена задача да ги организираат работата и работните задачи, да менаџираат со други вработени, да водат проекти и да преземат одговорност за постигнување резултати и материјални средства, т.е за сите директори, управители, менаџери, раководители, тим-лидери и други за кои е од интерес оваа академија.

 

 

По завршувањето на Академијата учесниците ќе се стекнат со следниве вештини:

Придобивки од стекнатите вештини

Совладување на сите клучни предизвици за кариерно напредување во менаџер

Унапредување на своите менаџерски вештини

Лесно препознавање на потенцијалот кај новите соработници

Усвојување на вештините кај новите соработници

Совладување ефикасни техники за мотивација на соработниците

Успешно водење проекти

Самостојно креирање одредени стандарди и процедури за работа со своите соработници

Зголемување на позитивното влијание врз своите соработници и бизнис-партнери

Правилно балансирање меѓу работните и приватните одговорности

Унапредување на емоционалната интелигенција

Лесно препознавање на можностите за кризна ситуација и стекнување ефикасни алатки за нејзино отстранување

Ефикасна комуникација со другите вработени и менаџери, како и со неформалното бизнис-опкружување и

Усвојување докажани принципи за успешно работење.

Практични знаења и вештини

Работни материјали во електронска форма за следење на целокупната програма на Академијата

Диплома за завршена Академија за менаџерски вештини

Можност да станете лиценциран тренер во D.R. Gilbert centar (опција резервирана само за најдобрите учесници)

Модулите се виртуелни предавања, вежби, решавање зададени ситуации, студии на случај итн.

Академијата трае 2 месеци со предавања еднаш неделно, во среда од 12:00 до 14:30 часот, започнувајќи од 3.3.2021 година. Местата се ограничени.

По завршувањето на Академијата, писмено, во рамките на работните задачи, ќе се проверува стекнатото знаење на сите учесници (не е задолжително, но нема да се стекнете со диплома). За своето стекнато знаење учесниците ќе добијат диплома со заслужени оценки A, B, C или D.

 

ПРОГРАМА

Прв ден

Модул 1 – Патот на трансформацијата од извршител до менаџер

Запознавање со агендата и со целите на Академијата

Патот на трансформацијата – предизвици и замки

Како извршителот во нас го кочи менаџерот?

Пет клучни функции на секој менаџер

Нивото на менаџментот и неговите цели

Модул 2 – Запознајте се себеси – секоја промена е внатрешна и надворешна

Што ме поттикнува мене за промена?

Како влијае емоционалната интелигенција врз успехот и врз однесувањето на менаџерот?

Потребна е промена во концептот менаџер

Вистини и заблуди во менаџментот

Втор ден

Модул 3 – Ако немам планови со својот тим, ќе бидам дел од плановите на другите

Дали се приоритетите мои или ми се наметнати?

Алатки за одредување на приоритетите преку давање одговор на пет прашања

Како да ги следам своите приоритети и да ја зголемам ефикасноста?

Модул 4 – Што е добар тим?

Тим или група

Што сѐ влијае врз квалитетниот тим?

Како да се креира ефикасен тим?

Тим, единство и различности.

Трет ден

Модул 5 – Одбирање вистински луѓе – клучна претпоставка за успех

Најдобрите компании имаат најдобри луѓе околу себе

Како да препознаете и да ангажирате одлични соработници?

Алати и препораки за успешна и за ефикасна селекција

Кого и кога да ангажирате и зошто?

Модул 6 – Успешна тимска комуникација

Како да се креира тимска доверба?

Несогласувања и конфликти во тимот

Разбирање на потребите и на перцепцијата во тимот

Креирање стандарди за тимска комуникација и за водење во тимот

Евалуација на модулите

Четврти ден

Модул 7 – Делегирање задачи како клучна менаџерска алатка

Што сѐ претставува делегирањето и како влијае врз ефикасноста на тимот?

Што го спречува менаџерот да делегира?

Неопходни чекори при делегирањето

Техники за успешно делегирање на задачите

Модул 8 – Управување со сопственото време, со тимот и со пазарот

Контрола на времето како претпоставка за ефикасност

Замки на менаџерот при управувањето со времето

Практични техники за подобра организација и за контрола на времето

Пишување извештаи како претпоставка за подобра организација

Управување со пазарот и со продажната мрежа/територија

Петти ден

Модул 9 – Како ефикасно да се мотивира тимот?

Разбирање на клучните психолошки потреби и како му служат тие на лидерот како алатка за мотивација

Деветнаесет практични, немерливи техники за мотивација

Клучни фактори за мотивација

Критика која не демотивира, туку која охрабрува – вештина на правилно упатување критика

Модул 10 – Тимските состаноци како ефикасна алатка за успешно лидерство

Видови состаноци и нивните цели

Активности што се спроведуваат пред состанокот

Техники за успешно водење на состанокот со тимот

Кои активности се преземаат по завршувањето на состанокот?

Шести ден

Модул 11 – Следење и мерење на резултатите

 Квалитативни стандарди на ефектот

Квантитативни стандарди на ефектот

Техники за оценување на ефектот

Препреки при следењето и при оценувањето на резултатите

Модул 12 – Од менаџер до лидер

Клучни карактеристики на вистинскиот лидер

Што работи лидерот, а што менаџерот?

Лидерски стилови – стилови на лидер

Нови лидери за нови области


Тренер/предавач на Академијата за менаџерски вештини

Драгиша Ристовски (D.R Gilbert), со повеќе од 25-годишно практично работно искуство на различни позиции – од комерцијалист на терен до директор. Како тренер за работни вештини почнува да работи од пред 15 години, а денес е експерт за директна продажба, преговарање, мотивација на вработените и за лидерство. Автор е на 15 книги, меѓу кои бестселерите „Губат само оние кои не играат“ и „Арена за продажба“, објавени под псевдонимот D.R Gilbert. Подоцна следуваат книгите „Добиваат сите оние кои играат“, „Лидерот е во вас“, „Продажен ринг“, „Мапа на успехот“, „Вештина на влијанија“, „Како да ги унапредите своите преговарачки вештини“, „Како да станете ефикасен менаџер за продажба“, „101 техника за влијание“, „21 зошто и само едно како“, „Арена на продажба на 21 век“, „Добар говор вреди повеќе од 1000 зборови“, „Лидерски исчекор во иднината“ и „Еден повик менува сѐ“. Во работните кругови е познат како енергичен предавач, кој на своите семинари и тренинзи со својата позитивна енергија постојано го задржува вниманието и ги мотивира слушателите.

Основач е и директор на D.R Gilbert Centar Group DOO D.R Gilbert Consulting и HR Professional Solution. Постојано работи на унапредување на продажбата во повеќе реномирани компании низ регионот. Во текот на својата кариера одржал повеќе од 3.000 семинари, тренинзи и предавања во сите поранешни југословенски републики, на кои учествувале повеќе од 60.000 слушатели, и тоа од повеќе од 1.500 компании: Банка „Интеса“, „Хемофарм“, „Coca Cola“, „Hellenic“, „Ерсте банка“, „Бош“, „Триглав“, „Перутнина“ – Птуј, „Фиат“, „ДМ“ и Дрогерија „Lilly“, „Галеника“, „Неопланта“, „Меркур“ и уште многу други банки, осигурителни и производствени компании, дистрибутивни центри и др.

Од 2011 година соработува и со Мокрогорската школа за менаџмент и држи обуки за продажни вештини. Активно е гостин на многу познати светски предавања и конференции.


Одржување на Академијата

Модулите од Академијата ќе се одржуваат „онлајн“, преку платформата Webex Cisсo.

Академијата трае 2 месеци (март-април), се одржува модуларно еднаш неделно од 12:00 до 14:30 часот.

Почетокот на обуката е на 3 март 2021 година, а краен рок за пријавување е 26.2.2021 година.

Секој учесник добива работен материјал во PDF -формат електронски, пред започнувањето на предавањата, како и линк за приклучување на обуката преку апликацијата Webex Cisco.

Цената за котизацијата на Академијата за менаџерски вештини е 19.850 денари, плус 18 % ДДВ по учесник, за сите 12 модули (6 предавања). Вклучено е и полагањето во Академијата за стекнување диплома за менаџерски вештини, студиска програма „Ефикасен менаџер – патот на трансформацијата и стратегиска подготовка“.

Работен јазик и материјали: српски јазик.


 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Работилница, 27.04.2021
ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА И МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА
Online Бизнис средби, 28.04.2021
Виртуелен форум и билатерални деловни средби во рамки на „Moldova trade forum 2021”
Online Бизнис средби, 04.05.2021
Билатерални „онлајн“ деловни средби во рамките на Самитот за безбедност „Security Summit 2021“ - 4-6 мај 2021 година
Семинар, 06.05.2021
РAБОТА СО ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ – законска основа, практични примери и придобивки
Конференција, 11.05.2021
ONLINE МЕЃУНАРОДНА АРБИТРАЖНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Семинар, 18.05.2021
Напредни Ексел функции за анализа на податоците
Презентација, 18.05.2021
Бесплатна виртуелна презентација: „Иновативни решенија во областа на енергетиката и на обновливите извори на енергија на групацијата „KNESS“
Online Бизнис средби, 18.05.2021
Виртуелен Самит и деловни средби „GLOBAL INNOVATION SUMMIT 2021 ( ГЛОБАЛЕН САМИТ ЗА ИНОВАЦИИ 2021)“
Семинар, 18.05.2021
МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО POWER BI 
Online Бизнис средби, 25.05.2021
Саем за директни бизнис средби- “Slovak matchmaking fair 2021”
Семинар, 28.05.2021
Организација и реализација, на работењето во писарницата, управување со списите и актите во согласност со потребите на организацијата, пристап, селекција, складирање, чување и поништување на документи
Online Бизнис средби, 01.06.2021
Он-лине МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „Textile Connect 2021 - Virtual Matchmaking“
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“