Семинар 23.12.2020 ПОДИГНУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ

„онлајн“-семинар 09:50-13:30 часот

Грижата за потрошувачите и за корисниците на услугите е постојан и бескраен процес. 

Со промените на потрошувачките навики и напливот на лесно достапни информации, компаниите се судираат не само со борбата за стекнување нови клиенти туку и со постојаната потреба од задржување на постојните клиенти, со зголемување на нивното задоволство и со класифицирање во најпосакуваната категорија клиенти – лојални.
Учесниците на овој семинар активно ќе учествуваат во идентификацијата на сите клучни фактори што ја прават услугата една од клучните продажни, односно деловни алатки и во таа интеракција ќе добијат тековна повратна информација за своите знаења, ставови, идеи и следни чекори во нивната работна пракса.
За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 23 декември 2020 година, организира „онлајн“-семинар на тема „ПОДИГНУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ“.

ПРОГРАМА:

• Вовед во темата – прашања и дискусија за тековни пракси 
  - Што продаваме, кому продаваме и како продаваме?
  - Вежба и дискусија: кога вие би одлучувале...

• Дефинирање на:
  - задоволството на клиентот
  - лојалноста на клиентот
  - задржувањето на клиентите (Customer retention) 
  - стекнувањето клиенти (Customer acquisition)
  - За контемплација: врз кои (и зошто) од горните работни процеси паѓа фокусот на напорите за задржување/подигнување на профитот?

• Задржување на клиентите (Customer retention)
  - Мерење на вредноста на клиентите и на ефектите од подигнувањето на стапката на нивно задржување
  - Примери за мерење на вредноста на просечен клиент; клиентите и ефектите од подигнувањето на стапката на задржување на клиентите.

• Стратегии за задржување на клиентите
  - Развој на стратегии за задржување на клиентите во различни индустрии

• Намалување на стапката на откази од страна на клиентите 
  - Причини за добивање отказ од клиентот
  - За контемплација: каде треба да биде насочен фокусот на напорите за намалување на стапката на откази од клиентите: кон екстерни процеси (клиенти) или кон внатрешни (организација, лидерство, работна средина...)

• Сигнали за нерасположение на клиентите и мерки за превенција
  - Реални случаи на нерасположение на клиентите и дилема: отказ или останување во однос со клиентот 

• Зголемување на задоволството на клиентите
- Мерење на задоволството на клиентите
- За контемплација: тековните пракси и повратните ефекти од нив

• Од подигнување на задоволството на клиентот кон...

Предавач: 

Митко Керамитчиев, деловен консултант и тренер за голем број деловни вештини, со потесна специјализација во продажбата, услугите и во дистрибуцијата.
Работејќи за или тесно соработувајќи со големи интернационални бизнис-гиганти и со светски познати брендови, бил во можност да го спроведува нивното глобално know-how на македонскиот и на регионалниот пазар.
Wrigley, Allied Domecq, Colgate-Palmolive, Hipp, Nestle, Johnson&Johnson, Dr. Oetker, Johnson Wax, AWT International, Alma-M се дел од организациите за кои Керамитчиев работел или со кои тесно соработувал.
Како тренер, со повеќе од  640 семинари, работилници, предавања, презентации и консултантски сесии одржани во Македонија и во регионот, Керамитчиев соработувал со голем број компании од речиси сите деловни сектори: банкарство, енергетика, осигурување, градежништво, транспорт, рударство, спорт, автомобилска индустрија, производство на различни стоки и репроматеријали, дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, информатика и комуникација, фармација, тутунска индустрија, угостителство... 

За сите учесници на семинарот ќе бидат обезбедени:    
- упатства за приклучување на „онлајн“-семинарот;     
- работни материјали во електронска верзија и    
- eлектронски сертификат за учество на семинарот.       

Сите заинтересирани за учество на овoj „онлајн“-семинар можат да се пријават најдоцна до 18.12.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2021
ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦА, ПРЕКУ ОТВОРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНА ГОДИНА
Семинар, 22.01.2021
„ПОЗИЦИЈАТА НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ (Закон за заштита на личните податоци, „Сл. весник на РСМ, бр. 42, од 16.2.2020 година)
Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Семинар, 17.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“