Online Бизнис средби 25.02.2021 - 26.02.2021 “LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија

Онлајн, СрбијаСтопанската комора на Македонија како дел од Коморскиот инвестициски форум „КИФ“, во рамки на заедничкиот проект за „Коморско партнерство на Западен Балкан“ со Германската асоцијација на трговско-индустриски комори (DIHK), со поддршка на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, организира дводневен онлајн настан за вмрежување и билатерлани средби “LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY” што ќе се одржи на 25 и 26 февруари 2020 година.

Дводневниот онлајн настан е наменет за вмрежување и билатерлани средби меѓу германски компании вклучени во синџирите на снабдување со квалификувани производители во автомобилската, металната, метало-преработувачката и сите комплементарни индустрии од регионот на Западен Балкан, со цел да се овозможат нови партнерства.

Компаниите ќе имаат можност преку платформа за закажување и одржување на состаноци, претходно сами да ги договорат билатерланите состаноци со компании од нивен интерес. Претходно договорените сесии се со времетраење од 20 минути, кадешто учесниците ќе можат да воспостават комуникација, да ги презентираат своите производи и да идентифукуваат нови деловни мокжности.

Сектори од интерес:

  • Обработка на метали и производство на алати
  • Метална конструкција и инженерство
  • Автомобилска индустрија
  • Метални компоненти за електроиндустрија
  • Друго

Сите заинтересирани компании своето учество можат да го пријават со прегистрација на следниот линк: https://wb6-germany-metal-b2b-2020.b2match.io/home , кадешто воедно ги има и сите подетални информации во врска со настанот. Учеството на настанот е бесплатно.


Контакт лица:

м-р Сања Николова
++ 389 2 3244091, M. 071 230 452

Ивана Крстевска
++ 389 2 3244051

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Семинар, 12.02.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Online Бизнис средби, 16.02.2021
Онлајн настан за вмрежување и билатерални средби “Solar Energy Business Mixer II”
Семинар, 17.02.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Работилница, 18.02.2021
КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОР, КОНКУРЕНТСКА КЛАУЗУЛА, КОНКУРЕНТСКА ЗАБРАНА, ДЕЛОВНА ТАЈНА И ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ НИВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ И РАБОТА ОД ДОМА , ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Работилница, 23.02.2021
НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШОЦИ ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И НИВНО ИЗБЕГНУВАЊЕ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, ОДМОРИ, ВОВЕДУВАЊЕ И РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА, ПРЕРАСПРЕДЕЛБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Семинар, 24.02.2021
УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА
Семинар, 24.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 26.02.2021
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“