Семинар 24.08.2020 ОСНОВИ НА AutoCAD

„онлајн“ семинар 10:00-13:00 часотAutoCAD спаѓа во групата на програмски пакети наменети за цртање и проектирање во светот на архитектурата и инженерството. Компјутерски поддржаното проектирање (CAD) претставува моќна алатка во рацете на современиот проектант. Брзината и прецизноста со која се креираат и модифицираат цртежите со помош на AutoCAD претставуваат огромна предност во однос на класичниот начин на работа.

Може да се каже дека границите на примена на AutoCAD ги поставува самиот корисник. Многу малку се знае дека оваа алатка има многу поширока примена, може да се каже и универзална, која може да помогне во било која индустрија. Брзината, прецизноста и смалувањето на трошоците во процесот на работа се главни причини кои CAD софтверот го чинат неизбежен кај голем број на компании кои се занимаваат со проектирање, производство и планирање.

Практичниот „онлајн“ семинар посветен на програмскиот пакет наменет за цртање и проектирање овозможува стекнување на неопходно знаење за работа во AutoCAD со цел ефикасно и лесно решавање на различни задачи и проблеми од областа на техничкото цртање и проектирање, како и анализирање и решавање на проблеми поврзани со дизајн на производи.

Семинарот е наменет за секој што сака да научи да владее со AutoCAD, секој што сака да биде инженер или дизајнер и секој што сака да го надополни своето CV со нови практични вештини. Основен услов е учесникот да има познавања од работа со компјутер.

Теми кои ќе бидат опфатени на семинарот:
• Вовед (основни елементи) во AutoCAD
• Принцип на работа на програмот CAD
• Основни алатки во CAD
• Подесување на основни елементи на програмот CAD
• Дефинирање на граници на работен простор
• Работа со нивоа во тековен цртеж
• Типови на линии
• Палета со алатки DRAW
• Палета со алатки MODIFY
• Шрафирање на едноставни технички модели со CAD
• Котирање на технички цртеж
• Текстуални објекти во цртеж
• Печатење на документ во CAD

По завршување на семинарот, учесникот ќе биде во можност да:

• Користи основни елементи на програмот CAD
• Применува наредби во мени FORMAT
• Користи палета со алатки DRAW
• Применува функција во палета со алатки MODIFY
• Применува начини на шрафирање
• Дефинира мени DIMENSION и црта коти
• Креира едноставни цртежи
• Пишува текст во цртеж
• Печати документ во CAD

Придобивките за компаниите и организациите од примената на AutoCAD:
- Генерирање квалитетни работни вештини;
- Олеснето креирање и модифицирање на технички цртежи и техничка документација;
- Ефикасно користење на работното време;

НАПОМЕНА: ЗАРАДИ ПРАКТИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ОБУКАТА, УЧЕСНИЦИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА ПОСЕДУВААТ ИНСТАЛИРАНА ВЕРЗИЈА ОД ПРОГРАМАТА AutoCAD® 2015.

Предавачи: 

- Фредерика Тасевска, дипломиран машински инженер и наставник по стручни предмети – машинска струка веќе 28 години. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ и УСАИД. Координатор на повеќе Erasmus+ проекти. Обучувач на програми за образование на возрасните за занимања: „Аргон заварувач“ и „Инсталaтeр и монтер на водоводна инсталација“ реализирани преку ИПА проекти во рамки на Мерка 3.3б ОП 2016 Обука за побарувани занимања на пазарот на трудот од Агенцијата за вработување. Учесник е на бројни конференции и коавтор на учебници за средно образование.    

- Тони Трајковски, дипломиран машински инженер и наставник по стручни предмети – машинска струка, со повеќе од 25 годишно работно искуство во производство како конструктор на алати, индустриски дизајн на производи, технолог, ЦНЦ програмер и раководител на производство. 

За сите учесници на „онлајн“ семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал; 
- сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување: 24.8.2020 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Online Бизнис средби, 16.02.2021
Онлајн настан за вмрежување и билатерални средби “Solar Energy Business Mixer II”
Семинар, 24.02.2021
УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА
Семинар, 24.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 26.02.2021
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“