Работилница 09.07.2020 ПРАВА И ОБВРСКИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА И НАДЗОР ОД ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

„онлајн-семинар“ 10:00-13:00 часотСтопанската комора на Македонија, на 09 јули 2020 година, организира еднодневна „онлајн“-работилница на тема: „Права и обврски при вршење на работа дома и надзор од инспекцијата на трудот врз работните односи“.
Со зголемувањето на актуелноста на вршењето работа дома, се наметна и потреба да се направи разграничување помеѓу она што е во доменот на законски регулиран институт, наспроти алтернативното решение за работа кое се должи единствено на отежнатиот работен процес. Така, оваа „онлајн“ работилница ќе има за цел да  објасни кој е правилниот начин на воведување вршење работа дома и како се утврдува надоместокот за овој вид работа. Дополнително, ќе се дискутира за најголемите предизвици кои вршењето работи дома ги претставува и како истите да се надминат.
Во насока на што поголема правна заштита на деловните субјекти, ќе се образложат и најчестите области кои подлежат на инспекциски надзор, и тоа не само во контекст на вршењето работа дома, туку и во смисла на целокупниот работен однос.
Работилницата ќе се одржи „онлајн“, ќе има интерактивен пристап и ќе понуди практични одговори на прашањата на слушателите.

ПРОГРАМА

I. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
• Закон за работни односи
 - ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА
• Поим;
• Потреба од склучување посебен договор за вработување;
• Права и обврски;
• Надоместоци за употреба на сопствени средства;
• Заштита и безбедност при работа.

II. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО РАБОТА ДОМА
• Известување на надлежниот инспекторат;
•   Овластувања при вршење на инспекцискиот надзор;
•   Предизвици при вршење на инспекцискиот надзор.
- ЗАБРАНА НА РАБОТА ДОМА;
- РАБОТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ДОМА;
- ИСКЛУЧОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА:
• Ограничување на работното време;
• Ноќна работа;
• Одмор;
• Дневен и неделен одмор.

III. ВРШЕЊЕ РАБОТА ДОМА ПОРАДИ ПОСЕБНИ ОКОЛНОСТИ КАКО ПРАКТИЧНА ПОТРЕБА
• Недостаток на законска регулатива;
• Начин на уредување;
• Воведување и времетраење;
• Утврдување на основните права и обврски;
• Разлики од вршењето на работа дома по основ на одделен договор за вработување.

IV. ДРУГИ НАЈЧЕСТИ ОБЛАСТИ НА НАДЗОР НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
• Договор за вработување;
• Работно време, паузи, одмори;
• Исплата на плата.

 - ПРАШАЊА И ДИСКУСИЈА -
  
 Предавачи:
- Злате Стојановски - државен советник во Државниот  инспекторат за труд  и
- Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат , предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
-  Напатствија за приклучување на „онлајн“-работилницата;
-  Е-сертификат и
-  Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 7.07.2020 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 10.05.2021
„Виртуелни“ билатерални деловни средби 6th International B2B Software Days
Конференција, 11.05.2021
ONLINE МЕЃУНАРОДНА АРБИТРАЖНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Семинар, 12.05.2021
„Онлајн“ еднодневен семинар на тема:УПРАВУВАЊЕ НА МАГАЦИН
Семинар, 18.05.2021
МОДЕЛИРАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО POWER BI 
Презентација, 18.05.2021
Бесплатна виртуелна презентација: „Иновативни решенија во областа на енергетиката и на обновливите извори на енергија на групацијата „KNESS“
Семинар, 18.05.2021
НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Online Бизнис средби, 18.05.2021
Виртуелен Самит и деловни средби „GLOBAL INNOVATION SUMMIT 2021 ( ГЛОБАЛЕН САМИТ ЗА ИНОВАЦИИ 2021)“
Работилница, 19.05.2021
НАЈЧЕСТИ ПРЕКРШОЦИ ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И НИВНО ИЗБЕГНУВАЊЕ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Семинар, 20.05.2021
КАКО ДА СЕ ИСКОРИСТАТ АЛАТКИТЕ ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОУСПЕШНО ОНЛАЈН ПРИСУСТВО И ПОДОБРО ОГЛАСУВАЊЕ(GOOGLE BUSINESS MANAGER, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS)
Online Бизнис средби, 25.05.2021
Саем за директни бизнис средби- “Slovak matchmaking fair 2021”
Семинар, 26.05.2021
Напредени Ексел алатки за брза обработка на податоците
Семинар, 26.05.2021
„Онлајн“ еднодневен семинар на тема:ПРИДОБИВКИ ОД ВКЛУЧЕНОСТ НА ПРЕТСТАВНИК НА ВРАБОТЕНИ ЗА БЗР ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРВАЈЕ ПРИ РАБОТА
Семинар, 28.05.2021
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПРИСТАП, СЕЛЕКЦИЈА, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Работилница, 31.05.2021
ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПО ОДНОС НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ПОРАДИ БОЛЕДУВАЊЕ И ОДМОРИ, ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО И ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА ПЛАТА
Online Бизнис средби, 01.06.2021
Он-лине МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „Textile Connect 2021 - Virtual Matchmaking“
Online Бизнис средби, 08.06.2021
„6-ти работен состанок на Бизнис Советот на Земјите од Централна и Источна Европа и Кина- China-CEEC Business Council “
Конференција, 24.06.2021
„European Logistics Innovation Day 2021” - Online конференција и билатерални деловни средби, ЕЕН Германија - ЕЕН Македонија
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“