Семинар 07.07.2020 ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ

„Oнлајн“-семинар 10:00-13:00Проблемите од безбедност и управување со информациите и податоците претставуваат еден од најважните правци за истражување. Заштитата на компјутерските мрежи и нивното надгледување се од големо значење за нормално функционирање на ИТ-инфраструктурата, особено во време на пандемија кога голем дел од работните процеси се извршуваат од локации физички оддалечени од компанијата.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 7 јули 2020 година организира „онлајн“-семинар на тема: „Информациона безбедност во кризни ситуации“.

ИТ-заканите се секојдневие, особено во кризни ситуации, кога фокусот на вработените е насочен кон воспоставување и одржување на работните процеси. Секоја кризна ситуација со себе носи многу непредвидени ризици, кои најчесто оставаа простор за злонамерна употреба од страна на хакерите кои ја користат актуелната ситуација за да пружат лажна поддршка или некои други прикриени злонамерни активности.

„Онлајн“-семинарот ќе им овозможи на учесниците да се запознаат со честите закани, како и со начините за превенција и заштита од нив, како соодветно да се реагира на овие закани што можат да се манифестираат и во рамките на внатрешно развиените и поддржаните ИТ-системи и со екстернизираните ИТ-услуги.

Некои од прашањата на кои овој семинар ќе даде одговор се и како соодветно да се третираат идентификуваните информации и безбедносни закани и ризици, што треба да се преземе и кој ќе ја сноси одговорноста, како правилно да се дефинираат правата за пристап, улогите и одговорностите на вработените. За време на „онлајн“-семинарот ќе бидат анализирани позитивни и негативни искуства на големи компании при проценка на ИТ-ризици и подготовки за потенцијални кризни ситуации, како и примери од тековни искуства од вонредните состојби за време на Ковид-19.

Семинарот е наменет за раководители и вработени во ИТ-служби, лица одговорни за заштита на работните информации, мрежни инженери, лица одговорни за управување со бази на податоци, управување со ИТ-ризици, спроведување контрола на ИТ-стандардите, добавувачите во врска со информациониот систем, како и сите кои имаат потреба од заштита на информациите поради висок степен на одговорност и ризик во организациите.

Целта на семинарот е учесниците да се стекнат со основно и напредно знаење во управувањето со информационата безбедност во кризни ситуации, како и подобро разбирање на ИТ-контролите кои се применуваат за намалување или отстранување на информациските ризици.

ПРОГРАМА:

• Чести закани – ransomware, лажно претставување, хакирање на кориснички сметки и профили,   изнудување, награди, уплати, keylogger;
• Управување со информационата безбедност во кризни ситуации;
• Социјален инженеринг и различни видови на фишинг (phishing) напади;
• Чекори кои треба да се преземат при фишинг (phishing) напад;    
• Заштита на информации и приватност на податоци;    
• Примена на безбедност на информации при работење на далечина (работа од дома);
• Управување со права на пристап – доделување, укинување и ревизија на правата;
• Улоги и одговорности на вработените;    
• Стандарди и најдобри практики за безбедност и приватност на податоци;
• Примена на социјален инженеринг – како бескорисните информации стануваат корисни и како   љубопитноста може скапо да се плати;
• Примери од пракса – како да препознаете и да се заштитите од основни и напредни фишинг   (phishing) напади.    

Предавач:

- Лука Милинковиќ, ИТ-ревизор во НЛБ Банка - Белград, одговорен за информациона и апликативна контрола. Милинковиќ има повеќегодишно искуство во контрола и управување со ИТ-ризици со специјализација во областа на дефинирање на ИТ-процеси (ITIL-процеси) и имплементација на самата контрола. Со информациона безбедност и едукација се занимава повеќе од 10 години, а за време на тој период има работено и на Електротехничкиот факултет во Белград, како и во неколку банки во Р. Србија. Има работено на развој и имплементирање на безбедносни методи, мрежни технологии и алгоритми за енкрипција. Автор е на многубројни трудови и учествувал на домашни и меѓународни научни конференции, а  член е на ИТ-списанието „PC Press“. Тој исто така е сертифициран внатрешен ревизор за ISO/IEC 27001 и ISО 31000 управување со ризик.

За сите учесници ќе биде обезбедено:    

- упатства за приклучување на „онлајн“-семинарот;
- работни материјали во електронска верзија и
- e-сертификат за учество на семинарот.    

Сите заинтересирани за учество на овoj „онлајн“-семинар можат да се пријават најдоцна до 01.7.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Online Бизнис средби, 16.02.2021
Онлајн настан за вмрежување и билатерални средби “Solar Energy Business Mixer II”
Семинар, 24.02.2021
УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА
Семинар, 24.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 26.02.2021
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“