Семинар 03.06.2020 КАКО ДА РАЗВИЕТЕ CONTENT МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА ВРЕМЕ И ПО КОВИД-19?

„онлајн“-семинар 10:00-13:00

Неоспорно е дека ненадејниот и брз развој на корона вирусот комплетно го промени нашето секојдневие. Без разлика дали го гледаме од аспект на потрошувач или сопственик на трговска марка (бренд), интеракциите се комплетно поинакви и бараат многу поголема интернет-свесност и ефикасност. Овие промени бараат и приспособување на корпоративните пораки и промотивната комуникација. Следствено на ситуацијата, неопходно е маркетерите да го прифатат предизвикот и да започнат да комуницираат по новите правила кои ги носат сите овие промени.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 3 јуни 2020 година, организира „онлајн“-семинар на тема: „КАКО ДА РАЗВИЕТЕ CONTENT МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА ВРЕМЕ И ПО КОВИД-19?“. Интерактивнитот „онлајн“-семинар се фокусира на развој на контент маркетинг стратегија за време на Ковид-19, како и продолжување на истата по завршувањето на пандемијата. Семинарот ќе има за цел да ги презентира можностите за комуницирање во овој период, да сподели совети и методи како брендовите најефикасно да се справат со овој проблем и да добијат најмногу за нивните бизниси.

Семинарот ќе опфати преглед на можностите за комуникација во и по периодот на пандемијата, како и совети и методи за најефикасно справување со новонастанатата комуникација.
Овој семинар е наменет за претставници на маркетинг секторот во компаниите, како и лица задолжени за екстерна комуникација.

ПРОГРАМА

ПРВ ДЕЛ
-  Промени во комуникацијата:
• Економски промени кои ги донесе Ковид-19;
• Комуникациски промени кои ги донесе Ковид-19;
• Културолошки промени кои ги донесе Ковид-19;
• Што значат сите овие промени за маркетинг комуникацијата?

ВТОР ДЕЛ:
- Промотивно комуницирање во услови на пандемија:
  • Што треба да направите, што не смеете да направите?
  • Како да го приспособите вашиот бренд за комуницирање во време на пандемија?
  • Како комуницираат брендовите во светот (студии на случај)?
  • Од каде да започнете (развој на content маркетинг стратегија)?

- Практична примена: Развој на содржина за сопствениот бренд:
  • Објава за социјални медиуми;
  • Поврзување со CSR кампања;
  • Активација со инфлуенсери
  • Анализа и коментари на дадените решенија.

ТРЕТ ДЕЛ: 
- Насоки за комуникација по завршување на пандемијата:

  • Дали веќе постои „нормална“ комуникација? – Како вашиот бренд да излезе од пандемијата?
  • Што нѐ очекува следно? – Предвидувања за развој на промотивната комуникација;
  • Препораки и совети за продолжување на комуникацијата.

Предавач:   
- Ива Дујак,
доктор на науки од областа на маркетингот, со специјализација дигитален маркетинг. Таа е партнер и технички директор на Маркетинг агенцијата „Brand Union“, каде е задолжена за стратешки развој и комуникација на бројни локални и интернационални брендови. Автор е на наградуваните блогови This is Not a Social Media Blog и Skopje Casual, организатор на Creative Talks MК, со искуство во предавање на тема маркетинг и дигитален маркетинг на Економскиот факултет во Скопје, Економскиот факултет во Прилеп, бројни невладини организации и академии.

За сите учесници ќе биде обезбедено:    

- упатства за приклучување на „онлајн“-семинарот;
- работни материјали во електронска верзија и
- e-сертификат за учество на семинарот.    

Бројот на учесници е ограничен на 20 лица.
Сите заинтересирани за учество на овoj „онлајн“-семинар можат да се пријават најдоцна до 28.5.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 09.12.2020
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 10.12.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИСКИ И СО БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ
Работилница, 10.12.2020
„Бесплатна Виртуелна работилница“ на тема: „ Иновации 2020“ (International Virtual Workshop on CRM Innovations Frontiers)-ЕЕН мрежа
Семинар, 11.12.2020
ДЕЛОВЕН MS EXCEL 2016 – УНАПРЕДИ ГИ СВОИТЕ ВЕШТИНИ
Семинар, 15.12.2020
ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК (КРАЈ НА ГОДИНА), ПОДГОТОВКА НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА ЗАРАДИ НИВНО СКЛАДИРАЊЕ И СРЕДУВАЊЕ ВО АРХИВА, ВОДЕЊЕ ДЕЛОВОДНИК ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ЗА НАРЕДНАТА ГОДИНА
Семинар, 16.12.2020
ИНКОТЕРМС 2020- РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА-
Семинар, 17.12.2020
“НАПРЕДЕН EXCEL ЗА ПИВОТ ТАБЕЛИ И КРЕИРАЊЕ НА "ЖИВИ" ИЗВЕШТАИ“
Работилница, 22.12.2020
НОВИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРОПИШАНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ ГЛОБИ
Семинар, 23.12.2020
ПОДИГНУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ