Презентација 22.10.2019 ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ

Стопанска комора на МакедонијаПрезентација на тема:

ПАМЕТНИ ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ  

22 октомври 2019 година (вторник)
14:30-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

 

Во време кога бројот на патници и обемот на стоки кои преминуваат граница се очекува да растат од една страна и технологијата која ги трансформира економските текови во кои се развива Царината, членките на Светската царинска организација сe охрабруваат да размислуваат во насока како да обезбедат брзо и непречено прекугранично движење на стоки, луѓе и превозни средства.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со Царинската управа на Република Северна Македонија, водени од потребите за обезбедување континуирано подобрување и развој на стопанството, на 22 октомври 2019 година (вторник), организираат презентација на тема: „Паметни граници за беспрекорна трговија, патувања и транспорт“, како дел од предвидените активности во годишната агенда на Светската царинска организација (СЦО) (World Customs Organization - WCO) - независно меѓувладино тело чија мисија е да ги зајакне ефикасноста и ефективноста на царинската администрација.
 

Концептот на Паметни граници (SMART Borders) ја потенцира улогата на царинските управи во поддршката на Агендата за одржлив развој на Обединетите нации за 2030 година. Преку обезбедување на поедноставени, хармонизирани и стандардизирани процедури се обезбедува навремена испорака на суровини за индустријата, намалување на нелојалната конкуренција, а сето тоа отвора и нови можности за маргинализираните заедници да пристапат до нови пазари. Овој концепт се фокусира на 5 SMART принципи: Безбедност (Secure), Мерливост (Measurable), Автоматизирање (Automated), Управување со ризиците (Risk management) и Технологии (Technologies).      
 

Пред присутните свое обраќање ќе има д-р Кунио Микурија, генерален секретар на Светската царинска организација, директно вклучен во развојот на меѓународните царински инструменти, стандарди и алатки за обезбедување и олеснување на глобалната трговија, развивање царинско-деловно работење и градење капацитети за поддршка на царинската реформа и модернизација.

 ПРОГРАМА:

Време

Активност

14:00-14:30

Регистрација на присутни

14:30-14:35

Воведно обраќање на д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

14:35-14:55

Излагање на тема: „Паметни граници за беспрекорна трговија, патувања и транспорт“, д-р Кунио Микурија, генерален секретар на Светската царинска организација

14:55-15:50

Дискусија (прашања и одговори)

Вашето присуство можете да го потврдите најдоцна до 18.10.2019 година, кај лицата за контакт: Михајло Донев, телефон: 3244 067, e-адреса: mihajlo@mchamber.mk и Анита Рафајловска, телeфoн: 3244 057, e-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk . 

Пријавен лист

Контакт лица:

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 22.01.2021
„ПОЗИЦИЈАТА НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ (Закон за заштита на личните податоци, „Сл. весник на РСМ, бр. 42, од 16.2.2020 година)
Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Online Бизнис средби, 16.02.2021
Онлајн настан за вмрежување и билатерални средби “Solar Energy Business Mixer II”
Семинар, 24.02.2021
УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА
Семинар, 24.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Семинар, 26.02.2021
ОБУКА ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ - MS EXCEL 2016
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“