Семинар 22.10.2019 ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА

Стопанска комора на Македонија

Еднодневен семинар:

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ
- УСПЕШНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ ВО КОМПАНИЈАТА -

22.10.2019 година (вторник)
10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

 

Дали знаете дека иако по професија не сте проект менаџер дека постои можност всушност тоа да сте или да бидете. Доколку на Вашето работно место Вие ги организирате вработените во правец на остварувањето на поставени цели, задолжени сте за  реализирање одредена работа, независно дали тоа го првите сами или со тим, доколку го организирате времето и буџетот, го планирате извршувањето на задачите и проверувате дали се извршува работата согласно проектираните чекори, доколку ги извршувате сите овие обврски, честито, Вие сте проект менаџер.

Во современиот деловен амбиент задачите се извршуваат со помош на проект менаџментот.  Оние кои имаат обврска да водат и да организираат луѓе, време и буџет, со цел завршување на одредена работна задача, најчесто не се по струка проект менаџери, туку се стручни во други области, но со цел да ги завршат успешно работите во нивните компании, навремено и со одреден буџет потребно е да имаат познавање од проект менаџмент. За таа цел, ќе бидете воведени во основите на проект менаџментот со едноставни, јасни и разбирливи чекори, што ќе ви овозможи подобра реализација, подобро планирање на време, вработени и средства, навремена реализација на планови, нарачки, продажба и воопшто успешно водење на проекти.

Теми кои ќе бидат опфатени на семинарот:

• Дефинирање на проект;
• Поставување цели и изработка на план за работа;
• Чекори за извршување на проект;
• Спроведување план, следење;
• Управување со ресурси и ризици;
• Завршување на проект со ефикасни резултати.

По завршување на семинарот, учесниците ќе бидат во можност:

• Успешно да завршуваат поголеми и мали проекти за својата компанија;
• Успешно да ги презентираат идеите и да креираат јасни планови;
• Подобро ќе управуваат со дадените ресурси, луѓе, пари, време;
• Да користите алатки за ПМ;
• Ќе предвидите ризици и успешно ќе се справувате со истите;
• Успешно ќе изработувате професионална проектна документација.

Придобивките на компаниите и организациите од примената:

- Завршување на проекти навремено, тимски, со предвидени трошоци;
- Навремена испораката на продукти на клиенти;
- Изработка на квалитетна проектна и деловна дoкументација, која ги изразува целите на компанијата;
- Поквалитетно управување со ризици, што значи и нивно намалување;
- Подобро следење на извршувањето на задачите и проектите и запознавање на раководството со чекорите кои се извршуваат;
- Успешно водење на тим без непотребни губења на време и енергија;
- Креирање на реални очекувања, јасни цели и подобрување на сопствен кредибилитет.

Предавач:

-Александра Ѓорѓиевска, самостоен советник во Народната банка, работи од 2000 година во областа на девизно работење, статистика, платни системи, со меѓународна обука на повеќе семинари од областа на централното банкарство. Учествува во повеќе големи проекти како учесник и раководител на проект, панелист на меѓународни конференции, учествува во носењето на поважната законска и подзаконска регулатива од областа на девизното работење и платежни услуги и приспособување кон меѓународни стандарди.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 16.10.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2021
ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦА, ПРЕКУ ОТВОРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНА ГОДИНА
Семинар, 22.01.2021
„ПОЗИЦИЈАТА НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“ (Закон за заштита на личните податоци, „Сл. весник на РСМ, бр. 42, од 16.2.2020 година)
Семинар, 26.01.2021
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧНИ ТОЧКИ И ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Саем, 26.01.2021
Виртуелен дигитален саем „Патот од традиционалното кон новото нормално“
Семинар, 27.01.2021
НАПРЕДНИ ПИВОТ ТАБЕЛИ И ГРАФИКОНИ ВО ЕКСЕЛ
Семинар, 27.01.2021
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРОДАЖБА – ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ВАШАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАВНИЦА
Семинар, 28.01.2021
„УСПЕШНО УЧЕСТВО НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 2021 ГОДИНА“
Работилница, 29.01.2021
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И МОЖНОСТ ЗА НЕГОВА ИЗМЕНА ВО ПОГЛЕД НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТАТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ОД ДОМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШИТА ОД ШИРЕЊЕ НА ВИРУСОТ, ОТСУСТВО НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ ОД РАБОТА
Семинар, 29.01.2021
ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ - ФОРМА, ПРАВА И ОБВРСКИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ, ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ГРАДБА, ОДГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТОТ И НАДЗОРОТ
Семинар, 02.02.2021
ДИЗАЈНИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЈА
Семинар, 09.02.2021
ИНФЛУЕНСЕР СТРАТЕГИЈА – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ СО ИНФЛУЕНСЕРИ
Семинар, 10.02.2021
ПРАВИЛНИК ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ - ЌЕ ПЛАНИРАМЕ ЛИ ПОБРЗО, ПОЛЕСНО, ПОХУМАНО?-
Семинар, 17.02.2021
АКАДЕМИЈА ЗА МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ по Програма на D.R. Gilbert: ЕФИКАСЕН МЕНАЏЕР-ПАТОТ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА И СТРАТЕГИСКА ПОДГОТОВКА
Online Бизнис средби, 25.02.2021
“LINKING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY”- Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија
Саем, 28.02.2022
Саемска манифестација: „Internatonal Food and Drink Event (IFE)“