Семинар 23.11.2023 „ЗАДОЛЖИТЕЛНИ НЕФИНАНСИСКИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА КОРПОРАТИВНА ОДРЖЛИВОСТ“

Онлајн семинарПРОГРАМА:

I. Вовед:
1.    Вовед во задолжителни нефинансиски известувања за корпоративна одржливост;
2.    Опфат на директивите за корпоративна одржливост на Европска Унија;
3.    Содржина на извештаите за корпоративна одржливост;
4.    Стандарди на Европска Унија за корпоративна одржливост;
5.    Примена на извештаите за корпоративна одржливост;
6.    Уверување во квалитетот на извештаите за корпоративна одржливост.

II.    Корпоративната одржливост и Европските стандарди за известување за одржливоста:
1.    Директиви на Европска Унија за задолжително нефинансиско известување
       за корпоративна одржливост;
-    Што е таа директива и зошто е важна?
-    Како таа директива ќе се одрази врз стопанството?
-    Останати аспекти на корпоративната одржливост.
2.    Европски стандарди за известување за одржливоста:
-    Што треба да знаеме за овие стандарди?
-    Какви промени се направени?
-    Останати аспекти на стандардите.

III.    Заклучни согледувања.

Предавач: м-р Дарко Дачевски, овластен ревизор.

Интересна група за семинарот се: акционерските друштва, големите корпорации и деловни субјекти кои имаат деловни односи со земјите од Европска Унија, особено крупните стопански капацитети чие деловно работење се одразува на еко системот во РСМ т.е. Европа, директорите и раководителите на финансиско-сметководствените сектори во компаниите, вработените во компаниите задолжени за финансиско работење и други заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на советувањето. 

Заинтересираните за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна 21.11.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА